Hemställningsmotion 20/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 20/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Barbro Sundback

2000-03-16

HM2019992000

 

 

 

 

 

 


 

Till

 

Ålands lagting

 

 

 


Stöd till fonder för att förbättra vattenkvaliteten i Östersjön


 


Östersjön är ett känsligt innanhav. Havet är allvarligt nedsmutsat på grund av övergödning. I tillrinningsområdet bor ca 80 miljoner människor. Stora utsläpp kommer framför allt från Polen som är ett stort jordbruksland.

     De lokala utsläppen är trots detta mycket stora eftersom vi i Norden har en levnadsstandard som per capita för med sig stora miljöeffekter.

     De inre vikarna runt Åland är i många avseenden svårt drabbade och det krävs kraftfulla insatser både inom miljölagstiftningen, den ekonomiska politiken och i människors attityder och vanor.

     Ett vanligt argument för att inte göra något är att Polen, Ryssland och Baltikum är de stora miljöbovarna och att det inte hjälper att vi på Åland gör stora insatser. Vår åsikt är att alla måste bidra enligt förmåga. Vi har god ekonomi och vi kommer troligen att under de närmaste åren få ökade inkomster som en följd av att staten säljer andelar i sitt aktieinnehav i olika bolag. Av dessa pengar borde man föra över åtminstone en del i så kallade etiska fonder som bidrar till räddningen av Östersjön.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

att Lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om att ett utredning görs om vilka fonder som kunde stödas med landskapsmedel för att på så vis bidra till långsiktiga förbättringsåtgärder av vattenkvaliteten i Östersjön.

 

 

Mariehamn den 16 mars 2000

 

 

 

 

Barbro Sundback