Hemställningsmotion 24/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 24/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Viveka Eriksson

2000-03-16

HM2419992000

 

 

 

 

 

 


 

Till

 

Ålands lagting

 

 

 


En utvärdering av åldersintegrerad undervisning


 


Åldersintegrering som pedagogisk organisation är ett förhållandevis nytt fenomen på Åland. I Övernäs skola infördes systemet på försök i början av 90-talet. I Lemland och i Finström görs också försök med åldersintegrering.

I t.ex. Sverige har organisationsformen använts i ett tjugotal år och har fått en rätt stor utbredning.

     Undervisningen har stegvis utvecklats från sk. katederundervisning till allt mer  individualiserad undervisning. I läroplanen betonas lärarnas ansvar för att individualisera undervisningen. Detta görs allt mer oberoende av själva organisationsformen.

     Åldersintegrering, som är en organisationsform, innebär att flera klasser ingår i samma grupp och att eleverna jobbar enligt sina egna förutsättningar.

     Åsikterna om åldersintegrering, om fördelarna respektive nackdelarna, är många och går isär.

     Farhågor riktas från olika håll att en del elever, t.ex extra begåvade eller elever med särskilda behov, kommer i kläm i systemet. Både föräldrar, representanter för lärarkåren, psykologer och andra experter är kritiska till metoden. Å andra sidan finns det företrädare för samma grupper som anser åldersintegrering vara en väl fungerande organisationsmodell.

     Som alltid är det viktigt att regelbundet utvärdera nya metoder och i alla skolor görs också uppföljningar.

     Landskapsstyrelsen har ansvar att övervaka och stöda kommunernas pedagogiska utvecklingsarbete och borde också ta på sig en roll då nya metoder vinner insteg i utbildningsprocessen.

     Eftersom åldersintegrering redan införts i flera skolor och andra skolor säkert också är intresserade att följa efter i utvecklingen och eftersom det finns  många åsikter som inte alltid är grundade på fakta borde landskapsstyrelsen påta sig ansvaret att genomföra en övergripande utvärdering av de försök som pågår. I en utvärdering är det viktigt att väga in olika experters erfarenheter. Elever, föräldrar och lärare, men även andra experter så som hälsovårdare, kuratorer och psykologer, bör delta i utvärderingsarbetet.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

att landskapsstyrelsen genomför en övergripande utvärdering av åldersintegrerad undervisning.

 

 

Mariehamn den 16 mars 2000

 

 

 

 

Viveka Eriksson

 

till dokumentets topp