Hemställningsmotion 25/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 25/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Viveka Eriksson

2000-03-15

HM2519992000

 

 

 

 

 

 


 

Till

 

Ålands lagting

 

 

 


Anpassning av landskapsägd jordbruksmark till ekologisk odling


 


Målet för landskapsstyrelsen är enligt budgeten 2000 “att utöka den ekologiskt odlade arealen från dagens 1.200 ha till 3.300 ha”.

     Eftersom landskapsstyrelsens övergripande målsättning då det gäller stöd för miljövänlig odling är “att minska jordbrukets miljöbelastning på grund av växtnäringsläckage och användning av kemiska bekämpningsmedel” och eftersom landskapet äger stora markområden har landskapsstyrelsen alla möjligheter att här föregå med gott exempel. Därför borde landskapsstyrelsen under en rimlig övergångsperiod anpassa den landskapsägda jordbruksmarken till ekologisk odling.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

att landskapsstyrelsen under en rimlig övergångsperiod anpassar den landskapsägda jordbruksmarken till ekologisk odling.

 

 

Mariehamn den 15 mars 2000

 

 

 

 

Viveka Eriksson