Hemställningsmotion 28/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 28/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Viveka Eriksson

2000-03-13

HM2819992000

 

 

 

 

 

 


 

Till

 

Ålands lagting

 

 

 


En arbetsgrupp för att motverka att det öppna natur- och kulturlandskapet försvinner


 


“Skönt är vårt Åland när fjärdar och sund blåna i vårljusa dagar, ljuvt är att vandra i skog och i lund i strändernas blommande hagar” sjunger vi i ålänningens sång. Vårt ansvar är att se till att också kommande släkten skall få stämma upp med samma känsla för vårt vackra landskap.

     Landskapsbilden håller dessvärre bl.a. på grund av den minskade djurhållningen, sakta men säkert på att förändras. Kulturlandskapet försvinner i takt med att landskapet växer igen. Ängar och åkrar beskogas och buskvegetationen breder ut sig. Vårt öppna landskap är viktigt för oss nulevande ålänningar, för kommande generationer och för Åland som turistlandskap.

     Den förändrade landskapsbilden är ett tecken på att inte allt står rätt till. En orsak är de förändrade verksamhetsförutsättningarna för jordbruket. Det finns skäl att vidta åtgärder för att motverka den oroande utvecklingen. Frågan är av närings-, kultur- och miljöpolitiskt intresse. Landskapsstyrelsen bör tillsätta en arbetsgrupp med företrädare för de olika intresseinriktningarna med uppdrag att ge förslag på åtgärder.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

att Lagtinget hemställer hos landskapsstyrelsen om att landskapsstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp med företrädare för närings-, kultur- och miljöintressen med uppdrag att ge förslag på åtgärder för att motverka att vårt öppna natur- och kulturlandskap försvinner.

 

 

Mariehamn den 13 mars 2000

 

 

 

 

Viveka Eriksson