Hemställningsmotion 29/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 29/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Leo Sjöstrand

2000-03-15

HM2919992000

 

 

 

 

 

 


 

Till

 

Ålands lagting

 

 

 


Slopande av biljettavgifterna på fordon på landskapets färjor


 


Avgifter för fordon på landskapets frigående färjor infördes 1993 som ett styrmedel för resandet med skärgårdsfärjorna. Inkomsterna under budgetmomentet är ca 3 miljoner mark per år omfattar kioskhyror, avgifter för resande mellan ändhamnar samt biljettavgifter för trafik inom landskapet Åland m.m.

     Kostnaderna för administration, utrustning och andra uppbördskostnader samt ytterligare negativa effekter för skärgården som avgifterna medför bör utredas och utvärderas .

     I enlighet med landskapsstyrelsens handlingsprogram, “där landskapsfärjorna utgör skärgårdens landsväg”, är skärgården den enda region på Åland som betalar vägavgift.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

att lagtinget hemställer hos landskapsstyrelsen om att snarast utreda möjligheten att slopa biljettavgifterna på fordon på landskapets frigående färjor inom landskapet Åland.

 

 

Mariehamn den 15 mars 2000

 

 

 

 

Leo Sjöstrand