Hemställningsmotion 29/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 29/2007-2008

Vice talman

Datum

 

Gun-Mari Lindholm

2008-03-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag om redovisning av valfinansiering

 

I Finland finns en lag vilken ålägger en kandidat i ett val att redovisa finansieringen av sin valkampanj. Detta gör att eventuella kopplingar som politiker har till personer eller företag öppet redovisas och spekulationer inte förekommer. Detta system motverkar korruption och dolda beroendeförhållanden inom politiken. Det ligger i demokratins intresse att ett dylikt system skulle införas även på Åland. En blankettlag med vissa ändringar som sätter den finländska lagen i bruk i landskapet kan vara ett alternativ om man finner det lämpligt.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att Lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att landskapsregeringen kommer till lagtinget med en lag om redovisning av valfinansiering

 

 

Mariehamn den 13 mars 2008

 

 

Gun-Mari Lindholm