Hemställningsmotion 3/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 3/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Beteckning

Barbro Sundback

2000-03-14

HM0319992000

 

 

 

 

 

 


Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 


Ekonomiskt stöd för de åländska församlingarna för att bevara kyrkorna och miljöerna runt dem

 

 


Det råder antagligen total enighet om att de åländska kyrkorna, prästgårdarna och de gamla miljöerna runt omkring kyrkorna är av oerhört stort kulturhistoriskt värde och att bevarandet av detta kulturarv är ett ansvar som samhället måste ta.

     De små åländska församlingarna har begränsade resurser att ta ekonomiskt ansvar för att kyrkobyggnaderna bevaras. När en kyrka skall renoveras krävs omfattande undersökningar samt expertis som kan garantera att renoveringsarbetarna utförs antikvariskt korrekt.

     Församlingarna kan för byggnadskostnaderna beviljas 80 procents stöd från Kyrkostyrelsens centralfond. Trots detta kan den återstående kostnadsandelen vara för stor för församlingarna. Med tanke på kyrkorna, prästgårdarna och kyrkomiljöerna är det viktigt att Ålands lagting tar ett kulturpolitiskt ansvar och överväger olika sätt att stödja de små åländska församlingarna i deras strävanden att bevara de gamla åländska sockenkyrkorna och miljöerna omkring dem.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att Lagtinget hemställer hos landskapsstyrelsen om åtgärder för att ekonomiskt stödja de åländska församlingarna så att kyrkorna och miljöerna runt dem kan bevaras.

 

 

Mariehamn den 14 mars 2000

 

 

 

 

Barbro Sundback