Hemställningsmotion 32/1999-2000

Tillhör ärendet: En vitbok om vårjakten
Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 32/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Olof Erland

2000-04-16

HM3219992000

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

En vitbok om vårjakten

 

 

”Tar man bort alla särskilda värden i skärgårdslivet, vilka skall då bo kvar på öarna” frågar miljövårdsintendent Håkan Kulves i Östersjöfondens nyhetsbrev Noterat 6/00.

     Bryssel bör enligt Kulves sända ut observatörer till skärgården för att studera en historisk jaktform ”som härstammar från ett livsnödvändigt samspel mellan människan och befintliga naturresurser”.

     Det är många på Åland som känner maktlöshet inför den Europeiska unionens talrika exempel på regler som inte tar hänsyn till traditioner, sedvänjor, kultur och livsformer i små regioner. Jordbruket är ett exempel, vårjakten ett annat.

     Traditionerna och förutsättningarna för jakt är annorlunda i andra delar av Europa. Det åländska samhällets särprägel är bland annat en utveckling i balans med naturen och en stark känsla för miljö och naturvård. Även om vårjakten bedrivs i liten skala är det en sedvänja som stärker känslan för miljön och bidrar till att utnyttja förnyelsebara naturresurser.

     Nu förefaller vårjakten på Åland beträda en genombyråkratiserad EU-väg mot ett slut av den lagligen tillåtna jakten. Hur kunde det gå så här och vad kan vi nu göra ?

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om en genomgång av åtgärder och beslut om vårjakten i en så kallad vitbok som kan ge underlag för att besluta om vad som kan göras för att förmå EU att rädda en värdefull åländsk tradition och kulturyttring.

 

 

Mariehamn den 16 mars 2000

 

 

 

Olof Erland