Hemställningsmotion 35/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 35/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Ritva Sarin Grufberg

2000-03-16

HM3519992000

 

 

 

 

 

 


 

Till

 

Ålands lagting

 

 

 


Flyttande av den huvudsakliga verksamheten vid Grelsby sjukhus till centralsjukhusets närhet


 


I modern vård hänger kropp och själ ihop. Åland borde se till denna integration. En förflyttning av verksamheten i Grelsby till centralsjukhusets område är angeläget för Åland. Flera skäl talar för det bl.a. på grund av att:

·       den psykiatriska vården skulle integreras med den övriga specialsjukvården

·       personalens och patienternas resande skulle minska

·       samarbetet med andra sektorer inom ÅHS skulle förbättras

·       möjlighet till rationell användning av personal

·       fastighetsskötseln skulle rationaliseras

·       dubbla kosthåll, dubblering av maskiner m.m. skulle undvikas

 

En arbetsgrupp har i maj 1999 presenterat en rapport för ÅHS:s styrelse där man framfört dessa fördelar med en flyttning och rekommenderat att verksamheten i Grelsby skulle flyttas till centralsjukhusets närhet.

     Samtidigt är det viktigt att innehållet i psykiatrins olika vårdformer preciseras. Det kan till exempel vara motiverat att viss vård, såsom rehabilitering, ordnas regionalt med hänsyn till behov av integrering i lokalsamhället.

     Det är angeläget att komma till beslut i denna viktiga fråga inom rimlig tid. Personalen måste få veta om framtiden. Investeringar är nödvändiga i Grelsby sjukhus om ingen förflyttning sker. Planerade investeringar i centralsjukhuset måste anpassas till Grelsby sjukhus framtid.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

att Lagtinget hemställer att landskapsstyrelsen i skyndsam ordning utarbetar ett förslag till lagtinget om att den huvudsakliga verksamheten vid Grelsby sjukhus skall flyttas till centralsjukhusets närhet.

 

 

Mariehamn den 15 mars 2000

 

 

 

 

Ritva Sarin Grufberg