Hemställningsmotion 4/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 4/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Barbro Sundback

2000-03-14

HM0419992000

 

 

 

 

 

 


 

Till

 

Ålands lagting

 

 

 


Ett textilkonstverk till lagtingets plenisal


 


Den stramhet som präglar lagtingets plenisal känns ofta rätt tung eftersom interiören är så mörk. Bakom talmannens podium och talarstolen finns en stor, fri yta som med fördel kunde prydas av ett konstverk.

     Ett textilkonstverk kunde med tanke på materialet utgöra en motvikt till plenisalens i övrigt så hårda inredning. Det opersonliga intrycket salen ger skulle likaså livas upp av ett större konstverk.

     Lagtinget har en del konstverk som i första hand utgörs av porträtt av män i varierande ålder, storlek och stramhet. Dessa konstverk bidrar inte i någon högre grad till att liva upp lagtinget. Vi föreslår därför att en kvinnlig konstnär får i uppdrag att göra ett större textilkonstverk som skall hängas i plenisalen. Konstverkets uppgift bör vara att skänka salen en mera mänsklig och varm dimension.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

att Lagtinget  hos landskapsstyrelsen hemställer om att en kvinnlig konstnär ges i uppdrag att skapa ett textilkonstverk som skall pryda plenisalens stora, tomma, södra vägg.

 

 

Mariehamn den 14 mars 2000

 

 

 

 

Barbro Sundback