Hemställningsmotion 4/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 4/2000-2001

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Sune Mattsson

2001-03-13

HM0420002001

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

Vattennivån i insjöar och våtmarker

 

 

I lagtinget diskuteras ofta vikten av att värna om och att förbättra miljön i våra vattendrag i såväl insjöar som havet. I vår omvärld arbetar man med att återställa vattennivån i utdikade insjöar och våtmarker. Man har insett deras stora betydelse för upptagande av näringsämnen innan vattnet kommer i kontakt med havet. Även för många fiskares fortplantning, för fågel- och djurlivet och för den ekologiska balansen är insjöar och våtmarker viktiga. EU är positivt inställt till dylika projekt och det är möjligt att erhålla EU-bidrag för att ersätta dem som drabbas negativt av en eventuell höjning av vattennivån.

 

Med hänvisning till ovan anförda föreslår vi

 

att lagtinget hemställer hos landskapsstyrelsen om en utredning angående möjligheten att återställa eller delvis höja vattennivån i en del av våra nivåsänkta eller utdikade insjöar och våtmarker.

 

 

Mariehamn den 13 mars 2001

 

 

 

Sune Mattsson