Hemställningsmotion 8/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 8/2000-2001

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Barbro Sundback m fl

2001-03-14

HM0820002001

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

Rabatt för skolelever och studerande på busslinjer

 

 

De ungdomar som är under 18 år har ett vitalt intresse av att nyttja busstrafiken. Införandet av tätare avgiftsfria bussturer i Mariehamn visar på en glädjande ökning av bussåkare. Bland dessa är barn och ungdomar den största gruppen.

     För de unga som bor utanför Mariehamn är bussåkandet viktigt med tanke på fritid och möjligheterna till socialt umgänge. Vissa delar av Åland har en rätt god trafik medan andra har betydligt sämre. Landskapet stöder busstrafiken utanför Mariehamn med betydande belopp, i årets budget 4 milj.

     På de flesta orter i våra närregioner har man rabatter för unga och pensionärer som åker buss. Också på Åland borde det vara möjligt att införa liknande rabattsystem. Detta gynnar bussåkandet till glädje för alla parter och för miljön. Eftersom landskapet subventionerar busstrafiken med så pass mycket pengar från vår gemensamma kassa är det en allmän uppfattning att landskapsstyrelsen skulle kräva rabatt för unga och studerande mellan 13- 25 år. Samtidigt borde man överväga en liknande rabatt för pensionärerna.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att Lagtinget hos landskapsstyrelsen  hemställer om att en rabatt för skolelever och studerande mellan 13-25 år införs på de busslinjer som subventioneras av samhället.

 

                     

 

 

Mariehamn den 14 mars 2001

 

 

 

Barbro Sundback

 

 

 

Anne-Helena Sjöblom

 

 

Lasse Wiklöf