Lagförslag 1/2021-2022 (parallelltext)

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2021-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling

·      Landskapsregeringens lagförslag nr 1/2021-2022

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling. 1

 

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 1 § 1 mom. 3 punkten, 3 § 5 punkten samt 4 § 1 mom. i landskapslagen (2017:80) om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling samt

     fogas till 5 § nya 2 och 3 mom. som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Följande rikslagar ska tillämpas på Åland, med de avvikelser som anges i denna lag,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) lagen om beaktande av energi- och miljökonsekvenser vid offentlig upphandling av fordon (FFS 1509/2011).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Följande rikslagar ska tillämpas på Åland, med de avvikelser som anges i denna lag,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) lagen om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster (FFS 740/2021).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

3 §

Upphandlande myndigheter

     Denna lag ska tillämpas på upphandling som görs av

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     5) juridiska personer, enheter och upphandlare som landskapsregeringen, myndigheter och inrättningar som lyder under landskapsregeringen och kommunala myndigheter har inflytande i,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

3 §

Upphandlande myndigheter

     Denna lag ska tillämpas på upphandling som görs av

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     5) sådana upphandlare som avses i 5 § 1 mom. 5 punkten i upphandlingslagen,

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

4 §

Förvaltningsmyndigheter

     De förvaltningsuppgifter som enligt de lagar som avses i 1 § 1 mom. ankommer på Konkurrens- och konsumentverket ska på Åland skötas av Upphandlingsinspektionen, till den del uppgifterna faller inom landskapets behörighet.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

4 §

Förvaltningsmyndigheter

     De förvaltningsuppgifter som enligt de lagar som avses i 1 § 1 mom. ankommer på Konkurrens- och konsumentverket samt Transport- och kommunikationsverket ska på Åland skötas av Upphandlingsinspektionen, till den del uppgifterna faller inom landskapets behörighet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

     nytt moment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     nytt moment

 

 

 

5 §

Särskilda avvikelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Avvikande från det som bestäms i 9 § i lagen om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster ska följande minimiandelar som gäller personbilar och lätta nyttofordon tillämpas för landskapsregeringen, myndigheter och inrättningar som lyder under landskapsregeringen samt kommunerna:

 

Område

Första referens-

perioden

Andra referens-perioden

 

Landskapsregeringen samt

underliggande

myndigheter

75 %

75 %

 

Mariehamn

75 %

75 %

 

Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Saltvik, Sund, Lemland, Lumparland

38,5 %

38,5 %

 

Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga, Vårdö

10 %

10 %

 

 

     Avvikande från det som bestäms i 10 § i lagen om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster ska följande minimiandelar som gäller upphandling av lastbilar tillämpas för landskapsregeringen, myndigheter och inrättningar som lyder under landskapsregeringen samt kommunerna:

 

Område

Första referens-

perioden

Andra referens-perioden

 

Landskapsregeringen samt

underliggande

myndigheter

20 %

25 %

 

Mariehamn

20 %

25 %

 

Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Saltvik, Sund, Lemland, Lumparland

5 %

10 %

 

Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga, Vårdö

0 %

5 %

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________