Lagförslag 18/2019-2020 (parallelltext)

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2020-XX-XX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ekonomiskt stöd till kommunerna 2020

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 18/2019–2020

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om temporär ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna  1

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om
temporär ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras temporärt 5 § 1 mom. och 6 § 1 mom. landskapslagen (2017/120) om landskapsandelar till kommunerna samt

     fogas temporärt till lagen en 34a § som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

5 §

Landskapsandel för socialvården

     Landskapsandelen för socialvården är 12,5 procent av normkostnaden för socialvården.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

5 §

Landskapsandel för socialvården

     Landskapsandelen för socialvården är 14,4 procent av normkostnaden för socialvården.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

6 §

Landskapsandel för den samordnade socialtjänsten

     Landskapsandelen för den samordnade socialtjänsten är 12,5 procent av normkostnaden för den samordnade socialtjänsten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

6 §

Landskapsandel för den samordnade socialtjänsten

     Landskapsandelen för den samordnade socialtjänsten är 14,4 procent av normkostnaden för den samordnade socialtjänsten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

     Paragrafen är ny

 

 

34a §

Utbetalning i förskott

     Med avvikelse från 34 § 1 mom. kan landskapsregeringen bestämma att land­skapsandelarna och kompletteringen av skatteinkomsterna betalas ut i förskott.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

     Denna lag träder i kraft den … och gäller till och med den 31 december 2020.

     Lagen tillämpas på landskapsandelar och komplettering av skatteinkomsterna för finansåret 2020. Genom denna lag upphävs landskapsregeringens beslut ÅLR 2019/9820 till den del det gäller fastställande av landskapsandelarna för socialvården och för den samordnade socialtjänsten. Landskapsregeringen fastställer de nämnda landskapsandelarna enligt denna lag så fort som möjligt efter att den har trätt i kraft.