Lagförslag 21/2021-2022 (parallelltext)

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2022-08-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ändring blankettlagen om utkomststöd

·      Landskapsregeringens lagförslag nr 21/2021-2022

 

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 2 § 2 punkten landskapslagen (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd, samt

     ändras lagens 1 §, sådan den lyder i landskapslagen 2011/110, som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Lagen den 30 december 1997 om utkomststöd (FFS 1412/1997) skall, med i denna lag angivna avvikelser, tillämpas i landskapet Åland.

     Ändringar av lagen om utkomststöd ska gälla i landskapet från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket om inte annat följer av denna lag.

 

 

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Lagen om utkomststöd (FFS 1412/1997) ska på Åland tillämpas i den lydelse lagen hade i riket den 31.12.2022, med de avvikelser som anges i denna lag.

 

 

2 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) Vid tillämpning av 7 a § ska även televisionsavgift höra till de utgifter som täcks med grunddelen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

2 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2 punkten upphävs

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

__________________