Lagförslag 24/2018-2019 (parallelltext)

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2019-04-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

En höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 24/2018-2019

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 4 § landskapslag (1994:48) om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen  1

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 4 § landskapslag (1994:48) om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § 3 mom. landskapslag (1994:48) om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen sådant det lyder i landskapslag 2008/8 som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

4 §

Barnbidragets storlek

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     För ensamförsörjares barn betalas barnbidraget höjt med 50 euro per barn och kalendermånad.

 

 

 

4 §

Barnbidragets storlek

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     För ensamförsörjares barn betalas barnbidraget höjt med 60 euro per barn och kalendermånad.

 

 

 

 

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

     Denna lag träder i kraft den

__________________