Lagförslag 30/2019-2020 (parallelltext)

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2020-06-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Kör- och vilotider samt användning av färdskrivare inom vägtrafiken

·       Landskapsregeringens framställning nr 30/2019-2020

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 4 § landskapslagen om ordnande av kollektivtrafiktjänster 1

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 4 § landskapslagen om ordnande av kollektivtrafiktjänster

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § 2 mom. 1 punkten landskapslagen (2019:60) om ordnande av kollektivtrafiktjänster som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

4 §

Behöriga myndigheter och den allmänna trafikplikten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelser om behöriga myndigheter enligt

     1) EU:s förordning om busspassagerares rättigheter när det gäller tillsynen över passagerarnas och konsumenternas rättigheter finns i IV avd. 1 kap. 9 § i lagen om transportservice (FFS 320/2017) samt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

4 §

Behöriga myndigheter och den allmänna trafikplikten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelser om behöriga myndigheter enligt

     1) EU:s förordning om busspassagerares rättigheter när det gäller tillsynen över passagerarnas och konsumenternas rättigheter finns i V avd. 1 kap. 186 § i lagen om transportservice (FFS 320/2017) samt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________