Lagförslag 36/2022-2023 (parallelltext)

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2023-08-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ändring av tobakslagen gällande upphettade tobaksvaror

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 36/2022-2023

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om tobak och relaterade
produkter

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 5a § 3 mom. 1 punkten landskapslagen (1978:52) om tobak och relaterade produkter, sådan 5a § lyder i landskapslagen 2016/52, som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

5a §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Det är förbjudet att saluhålla

     1) cigaretter och rulltobak med en karakteristisk smak eller doft av annat än tobak, eller som innehåller tillsatser som i betydande eller mätbar omfattning förstärker tobaksproduktens beroendeframkallande eller hälsofarliga egenskaper,

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

5a §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Det är förbjudet att saluhålla

     1) cigaretter, rulltobak och upphettade tobaksprodukter med en karakteristisk smak eller doft av annat än tobak, eller som innehåller tillsatser som i betydande eller mätbar omfattning förstärker tobaksproduktens beroendeframkallande eller hälsofarliga egenskaper,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________