Lagförslag 38/2022-2023 (parallelltext)

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2023-08-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Genomförande av det ändrade direktivet om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter

·      Landskapsregeringens lagförslag nr 38/2022-2023

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av trafikbrottslagen för Åland. 1

 

 

2.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av trafikbrottslagen för Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras rubriken till 22 § trafikbrottslagen (2023:xx) för Åland samt,

     fogas till 17 § ett nytt 2 mom. varvid det tidigare 2 mom. blir 3 mom. och till 22 § ett nytt 2 mom. varvid det tidigare 2 mom. blir 3 mom. som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

17 §

Brott mot vissa bestämmelser om besiktning och registrering av fordon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

     Infogas ett nytt 2 mom.

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

17 §

Brott mot vissa bestämmelser om besiktning och registrering av fordon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     För fordonsförseelse enligt 1 mom. döms även innehavaren av trafiktillstånd för godstrafik som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 40a § i landskapslagen om besiktning och registrering av fordon och underlåter att anmäla ett utlandsregistrerat fordon till Fordonsmyndigheten eller underlåter att registrera fordonet efter att ha använt det i 30 dagar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

22 §

Underlåtenhet att medföra registreringsbevis i fordonet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

     Infogas ett nytt 2 mom.

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

22 §

Underlåtenhet att medföra registreringsbevis eller andra handlingar i fordonet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En avgift för trafikförseelse på 40 euro kan påföras den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot skyldigheten att medföra handlingar enligt 40a § 3 mom. i landskapslagen om besiktning och registrering av fordon.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________