Lagförslag 40/2022-2023 (parallelltext)

Tillhör ärendet: Ändring av studiestödslagen
Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2023-08-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ändring av studiestödslagen

·      Landskapsregeringens lagförslag nr 40/200X-200X

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om studiestöd. 1

 

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 39a § landskapslagen om studiestöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 39a § landskapslagen (2006:71) om studiestöd, sådan den lyder i landskapslagen 2023/58:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

39a §

Rätt att få uppgifter

     Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att få följande uppgifter:

     1) identifikations- och individualiseringsuppgifter för dem som blivit godkända vid antagningen av studerande, av Utbildningsstyrelsen och läroanstalterna,

     2) identifikations- och individualiseringsuppgifter för dem som tagit emot en studieplats samt uppgift om läroanstalt och studier, av Utbildningsstyrelsen,

     3) identifikations- och individualiseringsuppgifter för de studerande samt uppgifter om de studerandes studier och uppföljningen av studierna, av läroanstalterna eller från Utbildningsstyrelsens eller undervisnings- och kulturministeriets informationsresurs

     4) uppgifter för varje låntagare om till vilket belopp studielån med landskapsborgen har lyfts, om amorteringarna på studielånet och om räntorna, av penninginstituten samt

     5) uppgifter om när ett straff enligt fängelselagen (FFS 767/2005) börjar och slutar, av straffanstalterna.

     Ny 6 punkt

 

 

 

 

     Ny 7 punkt

 

 

     Ny 8 punkt

 

 

 

     Ny 9 punkt

 

 

 

39a §

Rätt att få uppgifter

     Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att avgiftsfritt få följande uppgifter:

     1) identifikations- och individualiseringsuppgifter för dem som blivit godkända vid antagningen av studerande; av Utbildningsstyrelsen och läroanstalterna,

     2) identifikations- och individualiseringsuppgifter för dem som tagit emot en studieplats samt uppgift om läroanstalt och studier; av Utbildningsstyrelsen,

     3) identifikations- och individualiseringsuppgifter för de studerande samt uppgifter om de studerandes studier och uppföljningen av studierna; av läroanstalterna eller från Utbildningsstyrelsens eller undervisnings- och kulturministeriets informationsresurs,

     4) uppgifter för varje låntagare om till vilket belopp studielån med landskapsborgen har lyfts, om amorteringarna på studielånet och om räntorna; av penninginstituten,

     5) uppgifter om när ett straff enligt fängelselagen (FFS 767/2005) börjar och slutar; av straffanstalterna,

     6) uppgifter om den studerades skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomst under ett skatteår; av Skatteförvaltningen,

     7) uppgifter om förmåner som beviljats studerande; av Folkpensionsanstalten och av pensionsbolag,

     8) uppgifter om den studerades personuppgifter och spärrmarkerade uppgifter; av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, och

     9) uppgifter om den studerandes uppehållstillstånd; av Migrationsverket.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________