Lagförslag 4/2020-2021 (parallelltext)

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2020-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Tekniska ändringar gällande behörighetskrav inom barnskydd och specialomsorger av personer med intellektuell funktionsnedsättning

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 4/2020-2021

 

 

2.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3a §, 8 § 4 punkten landskapslagen (1978:48) om tillämpning av lagen angående specialomsorger av utvecklingsstörda, 3a § sådan den lyder i landskapslagen 2020/19, 8 § 4 punkten sådan den lyder i landskapslagen 2017/144 som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

3a §

     Behörighetskrav för tjänster vid den kommunala myndighet som avses i 3 § bestäms i landskapslagen (2020:24) om yrkesutbildad personal inom socialvården.

 

 

 

3a §

     Bestämmelser om behörighetskrav för personal inom specialomsorger av utvecklingsstörda kan utfärdas i landskapsförordning.

 

 

 

8 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) yrkesutbildade personer inom socialvården avser yrkesutbildade personer inom socialvården enligt landskapsförordningen (1995:103) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård.

 

 

 

8 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) yrkesutbildade personer inom socialvården avser yrkesutbildade personer inom socialvården enligt landskapslagen (2020:24) om yrkesutbildade personer inom socialvården.


 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________