Lagförslag 6/2020-2021 (parallelltext)

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2020-11-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ändring av 8a § landskapslagen om medborgarinstitut

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 6/2020-2021

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 8a § landskapslagen om medborgarinstitut

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 8a § landskapslagen (1993:75) om medborgarinstitut sådan den lyder i landskapslagen 2018/24 och 2020/8 som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

8a §

     Utöver landskapsandel för medborgarinstitut tilldelas kommunerna år 2018, 2019 och 2020, i enlighet med vad som fastställs i landskapet Ålands budget, ett temporärt stöd för driftskostnader för medborgarinstitut. Det temporära stödet betalas ut till kommunerna i procentuell andel i förhållande till kommunernas invånarantal.

 

 

 

8a §

     Utöver landskapsandel för medborgarinstitut tilldelas kommunerna åren 2018-2022, i enlighet med vad som fastställs i landskapet Ålands budget, ett temporärt stöd för driftskostnader för medborgarinstitut. Det temporära stödet betalas ut till kommunerna i procentuell andel i förhållande till kommunernas invånarantal.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________