Lagförslag 9/2020-2021 (parallelltext)

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2020-12-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Upphävande av bestämmelser om införande av traktorbilar

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 9/2020-2021

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av körkortslagen för Åland. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning av fordonslagen. 7

L A N D S K A P S L A G om ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland. 8

 

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av körkortslagen för Åland

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 4 § 3 mom. körkortslagen (2015:88) för Åland sådant det lyder i landskapslagen 2019/91, samt

     ändras 5 §, 9 § 1 mom. a punkten, 18 § 1 mom. a punkten, 22 § 2 mom., 24 § 1 mom. och 31 § 2 mom., sådana de lyder i landskapslagen 2019/91, som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

4 §

Fordon som kräver körkort

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Körkort med behörigheten Tb gäller endast för körning på Åland.

 

 

 

4 §

Fordon som kräver körkort

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Upphäver 3 mom.

 

 

Gällande lydelse

 

5 §

Körkortskategorier

     Behörighet att köra fordon anges i körkortet på följande sätt:

 

Kategori

grupp 1

Ger rätt att köra

Ger även behörighet för kategori

Mopeder och lätta fyrhjulingar

AM 120

Två- och trehjuliga motordrivna fordon som är konstruerade för en hastighet av mer än 25 km/h och högst 45 km/h.

 

AM 121

a) Lätta fyrhjuliga motordrivna fordon som är konstruerade för en hastighet av mer än 25 km/h och högst 45 km/h.

b) Traktor i fordonskategori T3b med en totalvikt under 600 kilo som är konstruerad för en hastighet av högst 60 km/h inklusive släpfordon kopplat till den.

 

Motorcyklar med eller utan sidovagn och motordrivna trehjulingar

A1

a) Motorcykel vars motor har en cylindervolym på högst 125 cm3, med en effekt av högst 11 kW och ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,1 kW/kg.

b) Motordriven trehjuling med en effekt av högst 15 kW.

AM 120

A2

Motorcykel med en effekt på högst 35 kW och ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,2 kW/kg och som, om fordonets originalutförande har ändrats, har sitt ursprung i ett fordon med högst den dubbla effekten.

a) AM 120

b) A1

A

a) Motorcykel.

b) Motordriven trehjuling med en nettoeffekt högre än 15 kW, om körkortshavaren har fyllt 21 år.

a) AM 120

b) A1

c) A2

Personbilar mm

B

a) Bil med en totalvikt av högst 3 500 kg som är konstruerad och tillverkad för högst åtta passagerare utöver föraren. Till en bil får en släpvagn kopplas

1. med en totalvikt som inte överstiger 750 kg eller

2. med en totalvikt som överstiger 750 kg, om fordonskombinationens totalvikt inte överstiger 3 500 kg.

b) Motordriven fyrhjuling.

c) Traktor med en totalvikt av högst 3 500 kg som är konstruerad för en hastighet av mer än 60 km/h inklusive släpfordon kopplat till den.

a) AM 120 och AM 121

b) T

c) Tb

 

BE

Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori B och en släp- eller påhängsvagn med en totalvikt av högst 3 500 kg.

 

Traktorer

T

Traktor, med undantag av traktorbil och traktor som ingår i kategori AM 121, som är konstruerad för en hastighet av max 60 km/h, motorredskap, snöskoter och till dem kopplade släpfordon.

 

Tb

Traktorbil

a) T

b) AM 121

 

Kategori

grupp 2

Ger rätt att köra

Ger även behörighet för kategori

Lastbilar

C1

a) Fordon som inte ingår i kategorierna D1 eller D med en tillåten totalvikt som överstiger 3 500 kg men inte 7 500 kg och som är konstruerad och tillverkad för att ta högst åtta passagerare utöver föraren. Till ett sådant fordon får kopplas en släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg.

b) Traktor med en totalvikt som överstiger 3 500 kg men inte 7 500 kg och som är konstruerad för en hastighet av mer än 60 km/h inklusive släpfordon kopplat till den.

 

C1E

a) Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori C1 och en släp- eller påhängsvagn med en totalvikt över 750 kg, om fordonskombinationens totalvikt inte överstiger 12 000 kg.

b) Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori B och en släp- eller påhängsvagn med en totalvikt över 3 500 kg, om fordonskombinationens totalvikt inte överstiger 12 000 kg.

a) BE

b) D1E om D innehas

 

C

a) Fordon som inte ingår i kategorierna D1 eller D med en tillåten totalvikt som överstiger 3 500 kg och som är konstruerade och tillverkade för att ta högst åtta passagerare utöver föraren. Till ett sådant fordon får en släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg kopplas.

b) Traktor med en totalvikt som överstiger 7 500 kg och som är konstruerad för en hastighet av mer än 60 km/h inklusive släpfordon kopplat till den.

C1

CE

Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori C och en släp- eller påhängsvagn med en totalvikt över 750 kg.

a) BE

b) C1E

c) DE, om D innehas

Bussar

D1

Fordon som är konstruerad och tillverkad för att ta högst 16 passagerare utöver föraren och med en längd som inte överstiger 8 meter. Till ett sådant fordon får en släpvagn med en tillåten totalvikt av högst 750 kg kopplas.

 

D1E

Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori D1 och en släpvagn med en totalvikt över 750 kg.

BE

D

Fordon konstruerad och tillverkad för att ta fler än åtta passagerare utöver föraren. Till ett sådant fordon får en släpvagn med en tillåten totalvikt av högst 750 kg kopplas.

D1

DE

Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori D och en släpvagn med en totalvikt över 750 kg.

a) BE

b) D1E

 

Föreslagen lydelse:

 

5 §

Körkortskategorier

     Behörighet att köra fordon anges i körkortet på följande sätt:

 

Kategori

grupp 1

Ger rätt att köra

Ger även behörighet för kategori

Mopeder och lätta fyrhjulingar

AM 120

Två- och trehjuliga motordrivna fordon som är konstruerade för en hastighet av mer än 25 km/h och högst 45 km/h.

 

AM 121

a) Lätta fyrhjuliga motordrivna fordon som är konstruerade för en hastighet av mer än 25 km/h och högst 45 km/h.

b) Traktor i fordonskategori T3b med en totalvikt under 600 kilo som är konstruerad för en hastighet av högst 60 km/h inklusive släpfordon kopplat till den.

 

Motorcyklar med eller utan sidovagn och motordrivna trehjulingar

A1

a) Motorcykel vars motor har en cylindervolym på högst 125 cm3, med en effekt av högst 11 kW och ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,1 kW/kg.

b) Motordriven trehjuling med en effekt av högst 15 kW.

AM 120

A2

Motorcykel med en effekt på högst 35 kW och ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,2 kW/kg och som, om fordonets originalutförande har ändrats, har sitt ursprung i ett fordon med högst den dubbla effekten.

a) AM 120

b) A1

A

a) Motorcykel.

b) Motordriven trehjuling med en nettoeffekt högre än 15 kW, om körkortshavaren har fyllt 21 år.

a) AM 120

b) A1

c) A2

Personbilar mm

B

a) Bil med en totalvikt av högst 3 500 kg som är konstruerad och tillverkad för högst åtta passagerare utöver föraren. Till en bil får en släpvagn kopplas

1. med en totalvikt som inte överstiger 750 kg eller

2. med en totalvikt som överstiger 750 kg, om fordonskombinationens totalvikt inte överstiger 3 500 kg.

b) Motordriven fyrhjuling.

c) Traktor med en totalvikt av högst 3 500 kg som är konstruerad för en hastighet av mer än 60 km/h inklusive släpfordon kopplat till den.

a) AM 120 och

AM 121

b) T

 

 

BE

Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori B och en släp- eller påhängsvagn med en totalvikt av högst 3 500 kg.

 

Traktorer

T

Traktor, med undantag av traktor som ingår i kategori AM 121, som är konstruerad för en hastighet av max 60 km/h, motorredskap, snöskoter och till dem kopplade släpfordon.

 

 

 

Kategori

grupp 2

Ger rätt att köra

Ger även behörighet för kategori

Lastbilar

C1

a) Fordon som inte ingår i kategorierna D1 eller D med en tillåten totalvikt som överstiger 3 500 kg men inte 7 500 kg och som är konstruerad och tillverkad för att ta högst åtta passagerare utöver föraren. Till ett sådant fordon får kopplas en släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg.

b) Traktor med en totalvikt som överstiger 3 500 kg men inte 7 500 kg och som är konstruerad för en hastighet av mer än 60 km/h inklusive släpfordon kopplat till den.

 

C1E

a) Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori C1 och en släp- eller påhängsvagn med en totalvikt över 750 kg, om fordonskombinationens totalvikt inte överstiger 12 000 kg.

b) Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori B och en släp- eller påhängsvagn med en totalvikt över 3 500 kg, om fordonskombinationens totalvikt inte överstiger 12 000 kg.

a) BE

b) D1E om D innehas

 

C

a) Fordon som inte ingår i kategorierna D1 eller D med en tillåten totalvikt som överstiger 3 500 kg och som är konstruerade och tillverkade för att ta högst åtta passagerare utöver föraren. Till ett sådant fordon får en släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg kopplas.

b) Traktor med en totalvikt som överstiger 7 500 kg och som är konstruerad för en hastighet av mer än 60 km/h inklusive släpfordon kopplat till den.

C1

CE

Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori C och en släp- eller påhängsvagn med en totalvikt över 750 kg.

a) BE

b) C1E

c) DE, om D innehas

Bussar

D1

Fordon som är konstruerad och tillverkad för att ta högst 16 passagerare utöver föraren och med en längd som inte överstiger 8 meter. Till ett sådant fordon får en släpvagn med en tillåten totalvikt av högst 750 kg kopplas.

 

D1E

Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori D1 och en släpvagn med en totalvikt över 750 kg.

BE

D

Fordon konstruerad och tillverkad för att ta fler än åtta passagerare utöver föraren. Till ett sådant fordon får en släpvagn med en tillåten totalvikt av högst 750 kg kopplas.

D1

DE

Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori D och en släpvagn med en totalvikt över 750 kg.

a) BE

b) D1E

 

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

9 §

Ålderskrav

     Körkort får utfärdas för den som har fyllt

     a) 15 år för kategori AM 120, AM 121, T och Tb,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

9 §

Ålderskrav

     Körkort får utfärdas för den som har fyllt

     a) 15 år för kategori AM 120, AM 121 och T,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

18 §

Ålder för att få börja övningsköra

     För att få påbörja den praktiska delen i förarutbildningen ska den som övar ha fyllt

     a) 15 år för kategori AM 120, AM 121, T och Tb,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

18 §

Ålder för att få börja övningsköra

     För att få påbörja den praktiska delen i förarutbildningen ska den som övar ha fyllt

     a) 15 år för kategori AM 120, AM 121 och T,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

22 §

Utrustning vid övningskörning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En mopedbil, traktorbil, person- eller paketbil som används i privat övningskörning ska godkännas av Fordonsmyndigheten. Fordonet ska vara utrustad med dubbelkommando till fordonets fotbroms eller ha en separat bromsspak kopplad till fotbromsen samt ha en inre och en yttre backspegel för handledaren eller trafikläraren. Ett övningsfordon som används i yrkesmässig förarutbildning ska ändringsbesiktigas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

22 §

Utrustning vid övningskörning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En mopedbil, personbil eller paketbil som används i privat övningskörning ska godkännas av Fordonsmyndigheten. Fordonet ska vara utrustad med dubbelkommando till fordonets fotbroms eller ha en separat bromsspak kopplad till fotbromsen samt ha en inre och en yttre backspegel avsedd för handledaren eller trafikläraren. Ett övningsfordon som används i yrkesmässig förarutbildning ska ändringsbesiktigas.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

24 §

Säkerhetsutbildning

     Förarexamen i kategori AM 120, AM 121, T, Tb, A1, A2, A eller B får avläggas endast om sökanden har genomgått en utbildning avseende körning som är förenad med risker (säkerhetsutbildning). Säkerhetsutbildningen genomförs på en trafikskola eller hos någon annan av Fordonsmyndigheten godkänd utbildare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

24 §

Säkerhetsutbildning

     Förarexamen i kategori AM 120, AM 121, T, A1, A2, A eller B får avläggas endast om sökanden har genomgått en utbildning avseende körning som är förenad med risker (säkerhetsutbildning). Säkerhetsutbildningen genomförs på en trafikskola eller hos någon annan av Fordonsmyndigheten godkänd utbildare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

31 §

Den administrativa giltighetstiden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Körkort i kategori AM 120, AM 121, Tb, T, A1, A2, A, B och BE utfärdas för 15 år i sänder. Har körkortshavaren fyllt 60 men inte 66 år när körkortet ska utfärdas ges körkortet en administrativ giltighetstid som går ut när körkortshavaren fyller 70 år. När körkortet utfärdas efter att körkortshavaren fyllt 66 år ges körkortet en administrativ giltighetstid på fem år åt gången.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

31 §

Den administrativa giltighetstiden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Körkort i kategori AM 120, AM 121, T, A1, A2, A, B och BE utfärdas för 15 år i sänder. Har körkortshavaren fyllt 60 men inte 66 år när körkortet ska utfärdas ges körkortet en administrativ giltighetstid som går ut när körkortshavaren fyller 70 år. När körkortet utfärdas efter att körkortshavaren fyllt 66 år ges körkortet en administrativ giltighetstid på fem år åt gången.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om tillämpning av fordonslagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 4b § landskapslag (2011:36) om tillämpning av fordonslagen sådan den lyder i landskapslagen 2019/94 samt

     ändras 5 §, sådan den lyder i landskapslagen 2019/94, som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

4b §

Avvikelser från fordonslagens definition av traktorbil

     Fordonslagens 14b § ska tillämpas på Åland med den ändringen att fordonets högsta konstruktiva hastighet ska vara begränsad till 50 kilometer i timmen.

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

5 §

Avvikelser från fordonslagens terminologi

     På Åland används orden begravningsbil, veteranfordon, färdtjänstbil och traktorbil istället för de i fordonslagen använda termerna likbil, museifordon, invalidtaxi och lätt bil.

 

 

 

5 §

Avvikelser från fordonslagens terminologi

     På Åland används orden begravningsbil, veteranfordon och färdtjänstbil istället för de i fordonslagen använda termerna likbil, museifordon och invalidtaxi.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 


 

 

3.

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring
av vägtrafiklagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2a § 1 mom. 2 punkten och 61 § 1 mom. vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland, sådana de lyder i landskapslagen 2019/93, som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2a §

Definitioner på fordon

     I denna lag avses med:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) motordrivet fordon, ett fordon som drivs med motor; motordrivna fordon är bilar, motorcyklar, mopeder samt andra fordon i kategori L och traktorer, traktorbilar, motorredskap och terrängfordon;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

2a §

Definitioner på fordon

     I denna lag avses med:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) motordrivet fordon, ett fordon som drivs med motor; motordrivna fordon är bilar, motorcyklar, mopeder samt andra fordon i kategori L och traktorer, motorredskap och terrängfordon;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

61 §

Användning av bilbälte

     Den som färdas i en personbil, en paketbil, en lastbil, en tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri, en traktorbil eller en tre- eller fyrhjulig moped med karosseri ska sitta på en sittplats som är utrustad med bilbälte om sådan plats är tillgänglig och använda bältet. Den som färdas i en buss på en sittplats som är utrustad med bilbälte ska använda bältet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

61 §

Användning av bilbälte

     Den som färdas i en personbil, en paketbil, en lastbil, en tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri eller en tre- eller fyrhjulig moped med karosseri ska sitta på en sittplats som är utrustad med bilbälte om sådan plats är tillgänglig och använda bältet. Den som färdas i en buss på en sittplats som är utrustad med bilbälte ska använda bältet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________