Lagmotion 1/2004-2005

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Lagmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

LAGMOTION nr 1/2004-2005

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2004-11-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av landskapslagen om tjänstledighet för uppdrag som riksdagsman, lagtingsledamot eller medlem av landskapsstyrelsen

 

Landskapet Åland tillämpar idag med utgångspunkt från landskapslagen om tjänstledighet för uppdrag som riksdagsman, lagtingsledamot eller medlem av landskapsstyrelsen (44/1999) och kommunallagen (73/1997) en generös hållning till tjänstledighet för politiska förtroendeuppdrag för anställda inom den offentliga sektorn.

     Det positiva med denna rättighet för offentligt anställda jämfört med anställda inom den privata sektorn är att utbudet av kandidater i politiska val är större än vad som vore fallet ifall tjänstledigheten inte vore lagstadgad utan beroende av arbetsgivarens prövning.

Det negativa med lagstadgad tjänstledighet för politiska förtroendeuppdrag överväger dock i många avseenden fördelarna. Systemet bidrar till stor obalans när det gäller de offentliga respektive privata sektorernas representation i det politiska livet. Vidare tvingas vikarierna uppleva stor otrygghet när det gäller anställningens varaktighet. Vikarierna söker sig därför ofta bort trots att de annars trivs med arbetsuppgifterna och är lämpliga för tjänsten.

     Värst är konsekvenserna i de fall det är fråga om en ledande tjänst eftersom nämnda otrygghet drabbar ett stort antal arbetskolleger. Resultatet är att förvaltningen gör ett sämre jobb, något som drabbar alla ålänningar både som skattebetalare och konsumenter av offentliga tjänster.

     De negativa erfarenheterna av lagstadgad tjänstledighet är särskilt tydliga när det gäller tjänsterna som avdelningschef vid landskapsregeringens allmänna förvaltning. Här har långa perioder av tjänstledighet drabbat flera viktiga funktioner. Det är inte heller ändamålsenligt att en avdelningschef, som skall arbeta i nära samverkan med landskapsregeringens politiska del, både har egna politiska ambitioner och utnyttjar sin tjänst i politiska syften. Det krävs därför en lagändring som säkerställer att förvaltningen kan fungera utan onödiga friktioner.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi att Lagtinget antar följande lagförslag:

 

L A N D S K A P S L A G

om ändring av landskapslagen om tjänstledighet för uppdrag som riksdagsman, lagtingsledamot eller medlem av landskapsstyrelsen.

 

I enlighet med lagtingets beslut

     fogas till 1 § landskapslagen den 1 juli 1999 om tjänstledighet för uppdrag som riksdagsman, lagtingsledamot eller medlem av landskapsstyrelsen (44/1999) ett nytt 4 mom. som följer:

 

1 §

     Med avvikelse från bestämmelserna i 1 mom. kan tjänstledighet inte beviljas en avdelningschef vid landskapregeringens allmänna förvaltning.

 

Mariehamn den 19 november 2004

 

 

Anders Eriksson

 

 

Brage Eklund

 

 

Camilla Gunell

 

 

Lasse Wiklöf