Lagmotion 1/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Lagmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

LAGMOTION nr 1/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2011-03-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkt åldersgräns för rösträtt i kommunalval

 

 

De ungdomar som får möjlighet att vara med och besluta om sin framtid tar också ansvar för den. Med ansvar följer ett naturligt ökat intresse för politik. Inte minst bör rösträttsåldern i kommunalvalen sänkas för att stärka ungdomars ställning i samhället och uppmärksamma deras situation. Ett konstruktivt steg är att införa deltagande kommunal direktdemokrati.

     Europarådet har rekommenderat EU-länderna att sänka åldersgränsen för rösträtt i val. I resten av världen är det tretton länder som har en lägre åldersgräns än 18 år. I Nicaragua, Ecuador och Brasilien är det 16 år i alla val. I Schweiz är det 16 år för att få rösta i kommunala val eller folkomröstningar. I Österrike ska 16-åringar få rösta i allmänna val och folkomröstningar. I Tyskland får 16-åringar rösta i ett antal delstater. I Norge ska 16-åringar få teströsta i ett antal kommuner 2011. I Finland utreds frågan som bäst.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår jag att Lagtinget antar följande lagförslag:

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av kommunallagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 30 § 1 mom. 1 punkten och 30a § 1 mom. 1 punkten kommunallagen den 25 september 1997 för landskapet Åland (1997:73), 30 § 1 mom. 1 punkten sådan den lyder i landskapslagen 1998/19 samt 30a § 1 mom. 1 punkten sådan den lyder i landskapslagen 2007/11, som följer:

 

30 §

Rösträtt i kommunalval

     Rösträtt i kommunalval som förrättas i kommunen har den som

1) fyller 16 år senast på valdagen,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

30a §

Rösträtt i kommunal folkomröstning

     Rösträtt i en rådgivande kommunal folkomröstning som förrättas i kommunen har den som

1) fyller 16 år senast på röstningsdagen,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

 

 

Mariehamn den 8 mars 2011

 

 

Anders Eriksson