Lagmotion 2/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Lagmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

LAGMOTION nr 2/2002-2003

Lagtingsledamot

Datum

 

Bert Häggblom

2002-11-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av körkortslagen för landskapet Åland

 

Det har idag visat sig att tiden för utredande av brottsanmälningar drar ut på tiden till dess förundersökningen läggs ner eller åtal väcks. I de fall där personer är misstänkta för grovt äventyrande av trafiksäkerheten, rattfylleri eller grovt rattfylleri har det visat sig att tiden för det temporära körförbudet i flera fall blir längre än vad en domstol skulle dömt ut om ärendet blivit handlagt tidigare hos domstolen. Fördröjning av ärende hos polis och domstol kan bero på många olika omständigheter hos myndigheterna såsom exempelvis arbetsanhopning och svårighet att kalla vittnen. Detta är inte tillfredsställande och bör ändras då körförbudstiden blir onödigt lång. En ändring bör göras så att ett temporärt körförbud inte får överstiga sex månader. Detta skulle innebära att den misstänkte återfår körkortet efter sex månader såvida inte eventuellt åtal behandlats vid tingsrätten. Detta förslag hindrar inte domstolen att såvida skäl därtill föreligger utdöma längre tid för förbud när ärendet handläggs vid domstol.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att Lagtinget antar följande lagförslag:

 

LANDSKAPSLAG

om ändring av 48 § körkortslagen

för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 48 § körkortslagen den 19 december 1991 för landskapet Åland (79/1991) ett nytt 5 mom. som följer:

 

48 §

-------------------------------------------------------------------------------------------

     Om åtal inte väckts för en gärning som avses i 47 § 1 och 2 mom. inom  sex  månader skall polismyndigheten omedelbart återlämna körkortet.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 28 november 2002

 

 

Bert Häggblom

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Olof Salmén

Danne Sundman