Lagmotion 2/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Lagmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

LAGMOTION nr 2/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Runar Karlsson m.fl.

2016-04-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av landskapslagen om besiktning och registrering, § 10 och § 11

 

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

I denna lagmotion föreslås att besiktningsintervallerna ändras för person- och paketbil i privat bruk så att den första kontrollbesiktningen ska utföras för första gången under det fjärde året efter det år då fordonet för första gången togs i bruk samt vartannat år därefter.

     Förslås också att person- och paketbilar i privat bruk som har en ålder om minst 30 år och som är godkänd som veteranbil och som har en veteranbilsförsäkring hos ett försäkringsbolag behöver inte genomgå kontrollbesiktning.

     Förslaget medför lägre kostnader för bilägaren utan påvisbar försämring av trafiksäkerheten.

 

Motivering

 

Allmän motivering

 

Ändringen följer EU:s minimikrav för kontrollbesiktning.

     Den åländska bilparken har betydligt färre kilometrar i förhållande till åldern än motsvarande bilpark i andra regioner. Dessutom undgår den åländska bilparken den negativa påverkan som vintersaltning av vägar utgör.

     Bedömningen är att trafiksäkerheten på Åland kommer att vara minst lika god efter ändringen av besiktningsintervallerna som i andra regioner.

 

Detaljmotivering

 

10 § Fordon som kontrollbesiktigas

Lika som nuvarande lag dock så att meningen ” Veteranfordon skall besiktigas vartannat år” stryks i paragrafen.

 

11 §. Undantag från kontrollbesiktningsskyldigheten.

En person- och paketbil i privat bruk skall kontrollbesiktigas första gången under det fjärde året efter det år då fordonet för första gången togs i bruk samt vartannat år därefter.

     Person- och paketbil i privat bruk som är minst 30 år och som är godkänd som veteranbil och som har en veteranbilsförsäkring hos ett försäkringsbolag behöver inte genomgå en kontrollbesiktning under förutsättning att person- och paketbilen används högst 30 dagar och högst 5000 kilometer per kalender år.

 

 

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget antar följande lagförslag:

 

 

LANDSKAPSLAG

om ändring av landskapslag om besiktning och registrering av fordon

 

I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 10 § 3 mom. landskapslagen (1993:19) om besiktning och registrering av fordon samt

     ändras 11 § 2 mom. sådant det lyder i landskapslagen (2007/8) samt

     fogas till 11 § ett nytt 3 mom. som ersätter det 3 mom. som upphävdes (2007/8) enligt följande:

 

§ 11

Undantag från kontrollbesiktningsskyldigheten

-------

     En person- och paketbil i privat bruk skall kontrollbesiktigas första gången under det fjärde året efter det år då fordonet för första gången togs i bruk samt vartannat år därefter.

     Person- och paketbil i privat bruk som är minst 30 år och som används högst 30 dagar och högst 5000 kilometer per kalenderår och som är godkänd som veteranbil och har en veteranbilsförsäkring hos ett försäkringsbolag behöver inte genomgå kontrollbesiktning.

------

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

 

 

 

Mariehamn den 4 april 2016

 

 

Runar Karlsson

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Britt Lundberg

 

 

Harry Jansson

 

 

Roger Nordlund

 

 

Mikael Lindholm

 

 

Jörgen Pettersson