Lagmotion 3/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Lagmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

LAGMOTION nr 3/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2004-10-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av hyreslagen för landskapet Åland

 

I gällande hyreslag (ÅFS 19/1999) 6 kap. 46 § bestäms att uppsägningstiden för hyresavtal, som gäller tillsvidare, är tre månader för hyresvärden och sex månader om hyresförhållandet fortgått utan avbrott i minst två år.

För hyresgästen är uppsägningstiden en månad från det månadsskifte som inträffar närmast från uppsägningen.

     I 47 § om uppsägningstid för arbetsbostad bestäms att hyresvärden kan säga upp hyresavtalet efter en tid om 30 dagar på grund av att anställningsförhållandet upphört och tidigast då arbetsförhållandet upphör. Uppsägning av arbetsbostad på denna grund får inte ske om det förflutit sex månader sedan arbetsförhållandet upphört.

     Dessa två huvudregler är entydiga och klara. Tillämpningen vållar inte några svårigheter vare sig för hyresgästen eller värden. Men andra meningen i lagens 51 § skapar osäkerhet och svårigheter för hyresgästen samt förorsakar obalans växlingen av hyresbostäder på hyresmarknaden.

     I hyreslagens 51 § sägs:" Ett villkor som förkortar hyresvärdens uppsägningstid eller förlänger hyresgästens uppsägningstid utöver vad som sägs i 46 och 47 §§ är ogiltigt. Hyresgästens uppsägningstid kan dock genom avtal förlängas maximalt tre månader från det månadsskifte som inträffar närmast efter uppsägningen."

     Andra meningen i 51 § är oförenlig med lagstiftningens krav på rättssäkerhet. Den första meningen i 51 § har som huvudregel att förbjuda de villkor om uppsägningstid som bestäms i 46 och 47 §§ dvs hyresvärdens uppsägningstid är tre månader alternativt sex månader och hyresgästens en månad.

     Andra meningen i 51 § säger att man kan skriva avtal som strider mot första meningen i samma paragraf. Detta är dålig lagstiftning och leder i många fall till att den svagare parten dvs hyresgästen ofta "tvingas" godta eller är ovetande om att den verkliga uppsägningstiden är längre än en månad. I praktiken resulterar detta i att hyresgästerna inte kan byta bostad som planerat eller måste betala dubbla hyror upp till två månader.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi att Lagtinget antar följande lagförslag:

 

LANDSKAPSLAG

                                           

om ändring av hyreslagen för landskapet Åland

 

      I enlighet med lagtingets beslut ändras hyreslagen den 15 april 1999  för landskapet Åland (19/1999) som följer:

 

     51 §

Förbjudna villkor

  Ett villkor som förkortar hyresvärdens uppsägningstid eller förlänger hyresgästens uppsägningstid utöver vad som sägs i 46 eller 47 §§ är ogiltigt.

 

 

Mariehamn den 27 oktober 2004

 

 

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell

 

 

Lasse Wiklöf                                                       Christian Beijar

 

 

Göte Wine                                                            Carina Aaltonen