Lagmotion 4/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Lagmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

LAGMOTION nr 4/2002-2003

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2003-09-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av landskapslagen om utbetalning av pensioner i landskapet Åland

 

 

Landskapets anställda lyfter, ifall löneutbetalningsdagen sammanfaller med en helgdag, sin lön dagen före helg. Också landskapets pensioner borde följa denna regel. För många som har små pensionsinkomster är det svårt att klara långa helger utan inkomst. Särskilt om man betänker att de flesta inför vissa helger handlar något extra för att förhöja livskvaliteten. Landskapslagen om utbetalning av pensioner är föråldrad. Den är nästan femtio år gammal och den behöver säkert moderniseras i flera avseenden men det får inte förhindra en enkel lagändring som för många med små inkomster är av stor betydelse.

 

     Med hänvisning till det ovanstående föreslår jag att Lagtinget antar följande lagförslag:

 

LANDSKAPSLAG

om ändring av landskapslagen om utbetalning

 av pensioner i landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § 1 mom. landskapslagen den 7 februari 1951 om utbetalning av pensioner i landskapet Åland (10/1951) som följer:

 

4 §

 

     Landskapsstyrelsen erlägger de i 1 § nämnda utbetalningarna den första dagen i varje månad med en tolftedel av det för ett helt år beviljade beloppet. Är månadens första dag en söckenlördag eller en helgdag, sker utbetalningen den dag som föregår dessa dagar.

 

___________

 

 

Mariehamn den 1 september 2003

 

Barbro Sundback