Lagmotion 4/2004-2005

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Lagmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

LAGMOTION nr 4/2004-2005

Lagtingsledamot

Datum

 

Roger Eriksson m.fl.

2005-03-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till ändring av landskapslagen om Ålands landskapsstyrelse

 

 

Skälen för lagmotionen

Lagmotionen behövs för att lagfästa i landskapslagstiftningen att Ålands landskapsregering enligt självstyrelselagen från och med 1.6.2004 heter Ålands landskapsregering, för att göra lagen könsneutral och för att markera att reglerna för landskapsregeringsmedlemmarnas, föredragandes och övriga tjänstemäns jäv skall ingå i en landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av förvaltningslagen. Jävsregler hör inte hemma i en landskapslag som stiftas enligt 55 § lagtingsordningen.

 

Lagmotionen ansluter sig till en lagmotion med förslag till blankettlag om förvaltningslagen. De bör behandlas i ett sammanhang.

 

Hänvisande till ovanstående föreslår vi att lagtinget antar följande

 

 

LANDSKAPSLAG

om ändring av landskapslagen om Ålands landskapsstyrelse

 

I enlighet med lagtingets beslut, tillkommet i den ordning 55 § lagtingsordningen för landskapet Åland anger,

     ändras rubriken för landskapslagen den 5 november 1971 om Ålands landskapsstyrelse (42/1971) samt lagens 16 §, sådan den lyder i landskapslagarna den 26 november 1975 (59/1975) och den 12 september 1995 (76/1995), samt

     ersätts i lagen ordet ”landskapsstyrelse” i olika böjningsformer med ”landskapsregering” i motsvarande former och ordet ”han” i olika böjningsformer med ”han eller hon” i motsvarande former som följer:

 

LANDSKAPSLAG

om Ålands landskapsregering

 

16 §

     Om jäv, jävsgrunder och dess följder för medlem av landskapsregeringen samt för beslutande och föredragande tjänstemän finns föreskrifter i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av förvaltningslagen

(….…/200…).

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

 

 

Mariehamn den 8 mars 2005.

 

 

 

 

Roger Eriksson

 

 

 

 

Mats Perämaa

 

 

 

Katrin Sjögren

Raija-Liisa Eklöw

 

 

 

Åke Mattsson

Sune Mattsson