Lagmotion 4/2015-2016

Tillhör ärendet: Ändring av lagtingsordningen
Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Lagmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

LAGMOTION nr 4/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2016-05-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av lagtingsordningen

 

I denna lagmotion föreslås att en ansvarig medlem av landskapsregeringen skall vara tvungen att närvara vid plenum, då ett lagförslag debatteras.


Bakgrund
Enligt gällande lagtingsordning har lantrådet och ministrarna rätt att vara närvarande i plenum, men de har inte i något fall en skyldighet att vara närvarande. Ministrarna har dock, som man nu säger, en moralisk skyldighet  att närvara.

Vid behandling av ett lagförslag är det självfallet av största vikt att ansvarig minister är närvarande, och så sker också vanligtvis.


Motivering
Syftet med denna lagmotion är frågor kring ett lagförslagenkelt skall kunna besvaras av ansvarige minister såväl vid remissdebatten, som sedan i första och andra behandlingen av lagen.

 

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår jag

 

att lagtinget antar följande lagförslag:

 

Lagtingsordningen för Åland (2011:97)

 

I enlighet med lagtingets beslut ändras 40 § Lagtingsordningen för Åland som följer:

 

40§

Lantrådets och ministrarnas rätt och skyldighet att vara närvarande och delta i debatten

                     

     Medlemmarna i landskapsregeringen har rätt att vara närvarande och delta i debatten i plenum.

     Medlemmarna i landskapsregeringen har skyldighet att vara närvarande för att kunna delta i debatten i plenum då lagförslag, som de ansvarar för behandlas i plenum.  I annat fall bordläggs ärendet automatisk, såvida någon ledamot så önskar.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

 

 

 

Mariehamn den 2 juni 2016

 

 

Stephan Toivonen