Lagmotion 6/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Lagmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

LAGMOTION nr 6/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Åke Mattsson

2011-09-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av trafikbrottslagen för landskapet Åland

 

Motivering

 

Ålands lagting hemställde den 28 september 2010 till landskapsregeringen om en ändring i trafiklagstiftningen så att promillegränsen för rattonykterhet sänks till 0,2 promille. Landskapsregeringen har inte uppfyllt lagtingets begäran varför jag föreslår en ändring av trafikbrottslagen genom en lagmotion.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår jag att lagtinget antar följande lagförslag:

L A N D S K A P S L A G
om ändring av trafikbrott
slagen för landskapet Åland

I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 4 § 1 mom. trafikbrottslag (2004:28) för landskapet Åland som följer:

 

4 §

Rattfylleri

Den som för ett motordrivet fordon efter att ha förtärt alkohol i sådan mängd att alkoholhalten under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller minst 0,10 milligram per liter i utandningsluften skall för rattfylleri dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 Denna lag träder i kraft den

 

Mariehamn den 7 september 2011

Åke Mattsson