Lagtingets beslut 104/2020

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 104/2020

 

Datum

Ärende

 

2020-12-18

LF 7/2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om upphävande av landskapslagen om kompensation till kommunerna för arbets- och pensionsinkomstavdraget

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

     Genom denna lag upphävs landskapslagen (2018:11) om kompensation till kommunerna för arbets- och pensionsinkomstavdraget.

 

2 §

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselag (1991:71) för Åland.

     Denna lag träder i kraft den … Kompensationen för skatteåren 2019 och 2020 fastställs dock enligt bestämmelserna i den upphävda lagen. Avräkningen för dessa år ska göras så snart som möjligt efter att kompensationsbeloppet har fastställts.

 

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 18 december 2020

 

 

 

Bert Häggblom 

Talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman