Lagtingets beslut 107/2021

Tillhör ärendet: Utökad marknadskontroll
Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 107/2021

 

Datum

Ärende

 

2021-12-15

LF 30/2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om tobak och relaterade produkter

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till landskapslagen (1978:52) om tobak och relaterade produkter en ny 8a § som följer:

 

8a §

Marknadskontroll

     För marknadskontroll av tobak och relaterade produkter finns särskilda bestämmelser om tillsynsåtgärder i 3 kap. och 25 § i landskapslagen (2017:37) om marknadskontrollen av vissa produkter. Denna lags bestämmelser om tillsynsåtgärder ska inte tillämpas vid marknadskontroll av tobak och relaterade produkter.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

 

__________________

 

 

    

 

 

     Mariehamn den 15 december 2021

 

 

 

Bert Häggblom

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman