Lagtingets beslut 107/2017

Tillhör ärendet: Offentlig upphandling
Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 107/2017

 

Datum

Ärende

 

2017-12-13

LF 3/2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om upphävande av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om offentlig upphandling

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

     Genom denna lag upphävs landskapslagen (1994:43) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om offentlig upphandling.

 

2 §

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

    

 

 

     Mariehamn den 13 december 2017

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

talman

 

Veronica Thörnroos

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman