Lagtingets beslut 14/2022

Tillhör ärendet: Diskrimineringslagstiftning
Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 14/2022

 

Datum

Ärende

 

2022-03-16

LF 6/2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands ombudsmannamyndighet

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 § 1 mom. 1 punkten ombudsmannamyndighet samt 3 § inledningssatsen landskapslagen (2014:33) om Ålands ombudsmannamyndighet som följer:

 

2 §

Övergripande målsättning

     Ombudsmannamyndigheten ska verka för att främja och trygga

     1) den enskildes rätt till likabehandling i enlighet med landskapslagen (0000:00) om tillämpning av diskrimineringslagen,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

3 §

Tryggande och främjande av den enskildes rätt till likabehandling

     Inom landskapets behörighet ska ombudsmannamyndigheten motverka och förhindra diskriminering på grund av de diskrimineringsgrunder om vilka föreskrivs i landskapslagen om tillämpning av diskrimineringslagen genom att

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 16 mars 2022

 

 

 

Bert Häggblom

talman

 

 

Katrin Sjögren

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman