Lagtingets beslut 16/2018

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 16/2018

 

Datum

Ärende

 

2018-04-09

LF 9/2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av räddningslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till räddningslagen (2006:106) för landskapet Åland en ny 8a § som följer:

 

 

8a §

Prehospital akutsjukvård

     Det kommunala räddningsväsendet kan handha uppgifter inom den prehospitala akutsjukvården, om räddningsväsendet och Ålands hälso- och sjukvård i enlighet med 44a § i landskapslagen (2011:114) om hälso- och sjukvård kommit överens om att ordna denna vård i samarbete.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 9 april 2018

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman