Lagtingets beslut 16/2022

Tillhör ärendet: Diskrimineringslagstiftning
Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 16/2022

 

Datum

Ärende

 

2022-03-16

LF 6/2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om främjande av integration

 

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 2 § landskapslagen (2012:74) om främjande av integration ett nytt 2 mom. som följer:

 

 

2 §

Tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Särskilda bestämmelser om diskriminering finns i landskapslagen (0000:00) om tillämpning av diskrimineringslagen.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

    

 

 

     Mariehamn den 16 mars 2022

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman