Lagtingets beslut 16/2021

Tillhör ärendet: Ny offentlighetslagstiftning
Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 16/2021

 

Datum

Ärende

 

2021-03-24

LF 8/2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om upphävande av vissa bestämmelser om offentlighet och sekretess

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

     Genom denna lag upphävs

     1) 5h § landskapslagen (1966:10) om lotterier, sådan paragrafen lyder i landskapslagen 2019/23,

     2) 17 § tjänstemannalagen (1987:61) för landskapet Åland,

     3) 16 § landskapslagen (1979:29) om allmänna vatten- och avloppsverk,

     4) 11 § landskapslagen (1947:6) om apoteksavgift i landskapet Åland,

     5) 14 § 2 mom. landskapslagen (1977:68) om bekämpning av flyghavre,

     6) 6 och 15 §§ näringsstödslagen (2008:110) för landskapet Åland,

     7) 12 och 14 §§ landskapslagen (1978:52) om tobak och relaterade produkter, samt

     8) 19 § landskapslagen (1988:50) om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om landskapsgaranti.

 

2 §

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 24 mars 2021

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman