Lagtingets beslut 17/2019

Tillhör ärendet: Blankettlag om dataskydd
Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 17/2019

 

Datum

Ärende

 

2019-04-10

LF 9/2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 5 kap. 41 § polislagen för Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 5 kap. 41 § 1 mom. polislagen (2013:87) för Åland som följer:

 

5 kap.
Hemliga metoder för inhämtande av information

 

41 §

Behandling av uppgifter om en informationskälla och betalning av arvode

     Uppgifter om en informationskälla får registreras i ett personregister. På behandlingen av uppgifterna tillämpas landskapslagen ( : ) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om dataskydd.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 10 april 2019

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman