Lagtingets beslut 28/2018

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 28/2018

 

Datum

Ärende

 

2018-04-25

LF 15/2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av polislagen för Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 kap. 11 § 2 mom. polislagen (2013:87) för Åland som följer:

 

 

11 §

Stoppande och flyttning av fordon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland föreskrivs om övervakning av vägtrafik och i luftfartslagen (FFS 1194/2009) om när ett luftfartyg kan beordras att landa. I landskapslagen (2011:36) om tillämpning av fordonslagen föreskrivs om tekniska vägkontroller.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

 

 

 

     Mariehamn den 25 april 2018

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman