Lagtingets beslut 30/2022

Tillhör ärendet: Inspektioner av fartygsavfall
Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 30/2022

 

Datum

Ärende

 

2022-05-23

LF 17/2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om mottagning i hamn av avfall från fartyg

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till landskapslagen (2022:30) om mottagning i hamn av avfall från fartyg en ny 14 § som följer:

 

 

14 §

Inspektioner

     ÅMHM ska utföra inspektioner av fartyg för att förvissa sig om att bestämmelserna om lämnande av avfall efterlevs. ÅMHM ska samarbeta med riksmyndigheterna och så långt som möjligt använda information från riksmyndigheternas fartygsinspektioner. Rätten att inspektera gäller inte lokaler och utrymmen som används för boende av permanent natur.

     Landskapsregeringen kan i en landskapsförordning bestämma närmare om omfattningen av inspektionerna och samarbetet med riksmyndigheterna.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

 

__________________

 

 

    

 

 

     Mariehamn den 23 maj 2022

 

 

 

Bert Häggblom

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman