Lagtingets beslut 35/2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 35/2017

 

Datum

Ärende

 

2017-06-07

BF 3/2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Första tilläggsbudget för år 2017

 

     Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående första tilläggsbudget för år 2017:

    

Anslag

Inkomster

 tb 2017

 tb 2017

VERKSAMHET

Avdelning 1

100

LAGTINGET

16 000

0

101

LAGTINGET

17 000

0

10100

Lagtinget, verksamhet

17 000

0

111

LAGTINGETS KANSLI

16 000

0

11100

Lagtingets kansli, verksamhet

16 000

0

120

LANDSKAPSREVISIONEN

3 000

0

12010

Landskapsrevisionen, verksamhet

3 000

0

130

ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET

-20 000

0

13010

Ålands delegation i Nordiska rådet, verksamhet

-20 000

0

Avdelning 2

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

12 000

-1 000

200

LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS
LEDAMÖTER

22 000

0

20010

Landskapsregeringen, verksamhet

22 000

0

210

REGERINGSKANSLIET

-33 000

0

21010

Regeringskansliet, verksamhet

-33 000

0

260

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER

OCH UTGIFTER

3 000

-1 000

26002

Interreg Central Baltic Programme 2014 - 2020

1 000

-1 000

26003

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

2 000

0

280

LAGBEREDNINGEN

20 000

0

28010

Lagberedningen, verksamhet

20 000

0

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

84 000

-34 000

300

ALLMÄN FÖRVALTNING

80 000

-34 000

30010

Finansavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

80 000

-34 000

390

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

4 000

0

39000

IT-drifts- och utvecklingskostnader (R)

4 000

0

 

 

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALT-

 

NINGSOMRÅDE

12 000

0

400

ALLMÄN FÖRVALTNING

32 000

0

40010

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

32 000

0

450

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

-20 000

0

45000

Vattenförsörjning och vattenvård

-20 000

0

Avdelning 5

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS

 

 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

2 000

0

500

ALLMÄN FÖRVALTNING

-4 000

0

50010

Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-4 000

0

505

BIBLIOTEKSVERKSAMHET

52 000

0

50500

Bibliotek

52 000

0

515

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT

-40 000

0

51500

Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott (R)

-40 000

0

516

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

-6 000

0

51600

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R)

-6 000

0

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

54 000

0

600

ALLMÄN FÖRVALTNING

54 000

0

60010

Näringsavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

54 000

0

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

95 000

0

700

ALLMÄN FÖRVALTNING

40 000

0

70010

Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning,
verksamhet

40 000

0

 

 

 

 

740

ÅLANDSTRAFIKEN

4 000

0

74000

Ålandstrafiken, verksamhet

4 000

0

750

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

21 000

0

75030

Upphandling av linfärjetrafik

21 000

0

760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

30 000

0

76010

Utgifter för drift och underhåll av vägar

30 000

0

80 - 88

FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

1 281 000

99 000

820

ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ

15 000

0

82000

Ålands statistik- och utredningsbyrå, verksamhet

15 000

0

822

DATAINSPEKTIONEN

1 000

0

82200

Datainspektionen, verksamhet

1 000

0

825

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

108 000

0

82500

Ålands polismyndighet, verksamhet

108 000

0

826

ÅLANDS OMBUDSMANNAMYNDIGHET

-5 000

0

82600

Ålands ombudsmannamyndighet, verksamhet

-5 000

0

827

LOTTERIINSPEKTIONEN

1 000

0

82700

Lotteriinspektionen, verksamhet

1 000

0

831

UPPHANDLINGSINSPEKTIONEN

-55 000

0

83100

Upphandlingsinspektionen, verksamhet

-55 000

0

840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

1 100 000

0

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

1 100 000

0

848

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

46 000

0

84810

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet

35 000

0

84820

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium, verksamhet

11 000

0

850

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

14 000

0

85000

Högskolan på Åland

14 000

0

851

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

16 000

0

85100

Ålands folkhögskola, verksamhet

16 000

0

852

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

19 000

0

85200

Ålands musikinstitut, verksamhet

19 000

0

 

 

855

ÅLANDS GYMNASIUM

196 000

0

85500

Ålands gymnasium, verksamhet

196 000

0

856

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

-137 000

0

85600

Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet

-137 000

0

860

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE-

MYNDIGHET

25 000

0

86000

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten,
verksamhet

25 000

0

865

ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP

-145 000

150 000

86500

Ålands fiskodling, Guttorp, verksamhet

-145 000

150 000

870

MOTORFORDONSBYRÅN

17 000

0

87000

Motorfordonsbyrån, verksamhet

17 000

0

872

VÄGUNDERHÅLLSVERKSAMHET

30 000

-30 000

87200

Vägunderhållsenheten, verksamhet

30 000

-30 000

873

VERKSTAD OCH LAGER

35 000

-21 000

87300

Verkstad och lager, verksamhet

35 000

-21 000

Verksamhet sammanlagt

1 556 000

64 000

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 5

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS

 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

40 000

0

515

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE

 

OCH IDROTT

40 000

0

51500

Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott (R)

40 000

0

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-90 000

0

610

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

-90 000

0

61000

Näringslivets främjande (R)

-90 000

0

 

 

 

 

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

0

0

720

ELSÄKERHET OCH ENERGI

0

0

72010

Främjande av hållbar energiomställning (RF)

0

0

Överföringar sammanlagt

-50 000

0

89

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER

890

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

INKOMSTER  AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

0

945 000

890

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

0

945 000

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

0

945 000

Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträk-

ningsposter sammanlagt

0

945 000

9

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR

 

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

6 000

0

9350

PENNINGAUTOMATMEDEL

6 000

0

935010

Lån ur penningautomatmedel (R)

6 000

0

,

80 - 88

FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

-1 500 000

0

9760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

-1 000 000

0

976000

Infrastrukturinvesteringar (R)

-1 000 000

0

9825

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

-500 000

0

982500

Ålands polismyndighet, investeringar (R)

-500 000

0

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

sammanlagt

-1 494 000

0

Anslag och inkomster totalt ovanstående

12 000

1 009 000

 

 

 

     Mariehamn den 7 juni 2017

 

 

 

 

Johan Ehn

talman

 

 

 

Veronica Thörnroos

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson

vicetalman