Lagtingets beslut 36/2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 36/2016

 

Datum

Ärende

 

2016-09-28

BF 4/2015-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Andra tilläggsbudget för år 2016

 

     Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående andra tilläggsbudget för år 2016:

    

Anslag

Inkomster

 tb 2016

 tb 2016

VERKSAMHET

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

50 000

0

390

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

50 000

0

39050

Förändring av semesterlöneskuld och andra bokföringsmässiga korrigeringar (F)

0

39099

Internhyra

50 000

80 - 88

FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

39 000

10 000

825

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

0

0

82500

Ålands polismyndighet, verksamhet

0

848

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

-11 000

0

84820

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium,

 

verksamhet

-11 000

 

852

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

-10 000

10 000

85200

Ålands musikinstitut, verksamhet

-10 000

10 000

870

MOTORFORDONSBYRÅN

60 000

0

87000

Motorfordonsbyrån, verksamhet

60 000

Verksamhet sammanlagt

89 000

10 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-2 950 000

0

330

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

-200 000

0

33000

Allmänna stöd till kommunerna (F)

-200 000

350

PENNINGAUTOMATMEDEL

-2 750 000

0

35000

Penningautomatmedel (R)

-2 750 000

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

-42 000

0

410

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

-42 000

0

41010

Övriga sociala uppgifter, överföringar (F)

-42 000

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

202 000

0

621

EUROPEISKA UNIONEN - ERUF OCH ESF, 2014 - 2020

202 000

0

62100

Europeiska unionen - ERUF och ESF, 2014 - 2020 (R-EU)

202 000

OFÖRDELAD MINSKNING ÖVERFÖRINGSKOST-NADER

370 000

0

889

ÅTERFÖRDA ANSLAG

370 000

0

88900

Återförda anslag

370 000

Överföringar sammanlagt

-2 420 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER

890

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

INKOMSTER  AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

0

605 000

890

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

0

605 000

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

605 000

892

FINANSIELLA POSTER

0

0

89200

Finansiella poster (F)

0

0

Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträk-

ningsposter sammanlagt

0

605 000

9

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANS-INVESTERINGAR

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

2 750 000

0

9340

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

0

0

934000

Övriga finansinvesteringar (R)

0

9350

PENNINGAUTOMATMEDEL

2 750 000

0

935010

Lån ur penningautomatmedel (R)

2 750 000

80 - 88

FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

-61 000

0

9870

MOTORFORDONSBYRÅN

-61 000

0

987000

Motorfordonsbyrån, investeringar

-61 000

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

sammanlagt

2 689 000

0

Anslag och inkomster totalt ovanstående

358 000

615 000

 

 

     Mariehamn den 28 september 2016

 

 

 

Johan Ehn

talman

 

 

Veronica Thörnroos

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson

vicetalman