Lagtingets beslut 38/2018

Tillhör ärendet: Nya bestämmelser i MKB-lagen
Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Lagtingets beslut

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 38/2018

 

Datum

Ärende

 

2018-09-19

LF 24/2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 6 § landskapslagen om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 6 § landskapslag (2018:31) om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning ett nytt 2 mom. som följer:

 

 

6 §

Beslut om projektet kräver en miljökonsekvensbedömning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Beslutet ska fattas så snart som möjligt och senast 90 dagar från det att verksamhetsutövaren lämnat all information som krävs. I undantagsfall kan ÅMHM förlänga tidsfristen för att fatta sitt beslut. I så fall ska myndigheten skriftligen informera verksamhetsutövaren om skälen till detta och om beräknat beslutsdatum.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 19 september 2018

 

 

 

Gun-Mari Lindholm 

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman