Lagtingets beslut 40/2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 40/2020

 

Datum

Ärende

 

2020-06-01

BF05/2019-2020

 

 

BF05a/2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Tredje tillägg till budgeten för år 2020

 

     Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående tredje tillägg till budgeten för Åland under år 2020:

    

Anslag

Inkomster

 tb 2020

 tb 2020

VERKSAMHET

Avdelning 2

200

Landskapsregeringen och regeringskansliet

-5 000

0

240

Brand- och räddningsväsendet

-5 000

0

24000

Brand- och räddningsväsendet, verksamhet

-5 000

0

80 - 88

Myndigheter samt fristående enheter

-50 000

0

850

Högskolan på Åland

-50 000

0

85000

Högskolan på Åland

-50 000

0

Verksamhet sammanlagt

-55 000

0

 

 

 

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 3

300

Finansavdelningens förvaltningsområde

-3 750 000

0

330

Landskapsandelar och stöd till kommunerna

-3 750 000

0

33000

Landskapsandelar och stöd till kommunerna (RF)

-3 750 000

0

Avdelning 4

400

Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde

-1 812 000

0

410

Övriga sociala uppgifter

-305 000

0

41010

Övriga sociala uppgifter, överföringar (F)

-305 000

0

 

 

 

 

415

Kommunernas socialvårdsområde

-1 507 000

0

41500

Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom

socialvårdsområdet (F)

-1 507 000

0

Avdelning 5

500

Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde

-85 000

0

502

Studiestöd

-85 000

0

50200

Studiestöd

-85 000

0

80 - 88

Myndigheter samt fristående enheter

-10 000

0

860

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

-10 000

0

86050

Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd (F)

-10 000

0

Överföringar sammanlagt

-5 657 000

0

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-5 712 000

0

 

 

     Mariehamn den 1 juni 2020

 

 

 

Roger Nordlund

talman

 

 

Ingrid Zetterman

vicetalman

 

 

Bert Häggblom

vicetalman