Lagtingets beslut 42/2014

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 42/2014

 

Datum

Ärende

 

2014-12-19

BF 1/2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Budget för landskapet Åland år 2015

 

     Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående budget för landskapet Åland för år 2015:

    

Anslag 2015

Inkomster 2015

 

VERKSAMHET

 

 

Avdelning 1

 

 

100

LAGTINGET

-3 843 000

1 000

 

 

101

LAGTINGET

-1 808 000

0

 

10100

Lagtinget, verksamhet

-1 808 000

 

 

110

LAGTINGETS KANSLI

-1 639 000

1 000

 

11100

Lagtingets kansli, verksamhet

-1 389 000

1 000

 

11130

Lagtingets bibliotek, verksamhet

-30 000

 

11150

E-demokrati - utvecklingsprojekt

-220 000

 

 

112

LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER

-101 000

0

 

11200

Lagtingets övriga utgifter

-6 000

 

11210

Lagtingets Östersjösamarbete BSPC, verksamhet

-25 000

 

11220

Dispositionsmedel

-70 000

 

 

120

LANDSKAPSREVISIONEN

-210 000

0

 

12010

Landskapsrevisionen, verksamhet

-210 000

 

 

130

ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET

-85 000

0

 

13010

Ålands delegation i Nordiska rådet, verksamhet

-85 000

 

 

Avdelning 2

 

 

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

-5 976 000

2 827 000

 

 

200

LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER

-1 060 000

0

 

20010

Landskapsregeringen, verksamhet

-990 000

 

20020

Dispositionsmedel

-70 000

 

 

210

REGERINGSKANSLIET

-1 726 000

75 000

 

21010

Regeringskansliet, verksamhet

-1 726 000

75 000

 

 

 

 

 

 

 

215

KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

-377 000

36 000

 

21500

Kommunikationsverksamhet

-95 000

 

21510

Ålandskontoret i Helsingfors, verksamhet

-210 000

36 000

 

21520

Ålandskontoret i Stockholm, verksamhet

-72 000

 

 

220

FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN

-75 000

0

 

22000

Främjande av jämställdheten, verksamhet

-75 000

 

 

225

FRÄMJANDE AV INTEGRATION

-65 000

0

 

22500

Främjande av integration

-65 000

 

 

230

LAGTINGSVAL

-165 000

0

 

23000

Lagtingsval

-165 000

 

 

240

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

-30 000

2 000

 

24000

Brand- och räddningsväsendet

-30 000

2 000

 

 

250

PERSONALARBETE OCH ARBETSMILJÖ

-544 000

200 000

 

25000

Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd, personalaktiviteter och personalpolitiska åtgärder

-544 000

200 000

 

 

252

SERVICEVERKSAMHET

-312 000

0

 

25210

Serviceverksamhet

-312 000

 

 

260

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

-372 000

122 000

 

26000

Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter

-240 000

0

 

26001

Interreg IVA Central Baltic Programme 2007 - 2013

-42 000

42 000

 

26002

Interreg Central Baltic Programme 2014 - 2020

-80 000

80 000

 

26003

Utvecklingsplan för Åland

0

 

26004

Ålandsdelegationen

-10 000

 

 

265

KONSUMENTSKYDD

-18 000

0

 

26500

Konsumentskydd, verksamhet

-18 000

 

 

270

RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

-450 000

2 390 000

 

27000

Radio- och TV-verksamhet

-450 000

2 390 000

 

 

280

LAGBEREDNINGEN

-782 000

2 000

 

28010

Lagberedningen, verksamhet

-782 000

2 000

 

 

Avdelning 3

 

 

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-38 923 000

18 615 000

 

 

300

ALLMÄN FÖRVALTNING

-2 475 000

85 000

 

30010

Finansavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-2 475 000

85 000

 

 

380

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

-30 165 000

18 500 000

 

38000

Pensioner och pensionsrelaterade utgifter

-30 165 000

18 500 000

 

 

390

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER

-6 283 000

30 000

 

39000

Allmänna förvaltningskostnader

-1 069 000

30 000

 

39099

Internhyra

-5 214 000

 

Avdelning 4

 

 

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖR-

 

VALTNINGSOMRÅDE

-2 144 000

36 000

 

 

400

ALLMÄN FÖRVALTNING

-1 358 000

35 000

 

40010

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-1 358 000

35 000

 

 

410

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

-109 000

0

 

41000

Övriga sociala uppgifter, verksamhet

-109 000

 

 

420

ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

-70 000

0

 

42000

Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter

-70 000

 

 

430

ALLMÄN MILJÖVÅRD

-40 000

0

 

43000

Allmän miljövård, verksamhet

-40 000

 

 

440

NATURVÅRD

-314 000

1 000

 

44000

Naturvård

-314 000

1 000

 

 

450

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

-232 000

0

 

45000

Vattenförsörjning och vattenvård

-232 000

0

 

 

460

AVFALLSHANTERING

-21 000

0

 

46000

Avfallshantering

-21 000

 

 

Avdelning 5

 

 

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNING-

 

ENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-5 538 000

195 000

 

 

500

ALLMÄN FÖRVALTNING

-2 632 000

12 000

 

50010

Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-2 632 000

12 000

 

 

505

BIBLIOTEKS- OCH ARKIVVERKSAMHETEN

-179 000

1 000

 

50500

Bibliotek, arkiv

-179 000

1 000

 

 

510

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

-139 000

0

 

51010

Ålands kulturdelegation och nordiskt kultursamarbete

-139 000

 

515

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR

 

UNGDOMSARBETE OCH IDROTT

-50 000

0

 

51500

Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott (R)

-50 000

 

 

 

 

 

 

516

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

-90 000

2 000

 

51600

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R)

-90 000

2 000

 

 

530

UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN

-460 000

0

 

53000

Kostnader för skolfartyg

-460 000

 

 

535

VUXENUTBILDNING

0

0

 

53500

Vuxenutbildning

0

 

 

540

MUSEIBYRÅN

-1 988 000

180 000

 

54000

Museibyrån, verksamhet

-1 988 000

180 000

 

 

Avdelning 6

 

 

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-3 030 000

623 000

 

 

600

ALLMÄN FÖRVALTNING

-2 306 000

291 000

 

60010

Näringsavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-2 306 000

291 000

 

 

610

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

-237 000

104 000

 

61000

Näringslivets främjande (R)

-2 000

 

61100

Ålands landsbygdscentrum

-235 000

104 000

 

 

615

FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION

-176 000

0

 

61500

Främjande av livsmedelsproduktion

-14 000

 

61550

Avbytarservice

-162 000

0

 

 

633

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR

 

LANDSBYGDENS UTVECKLING

0

0

 

63300

Nationellt tekniskt stöd (R)

0

 

 

640

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

-110 000

0

 

64000

Främjande av skogsbruket

-110 000

 

 

650

JAKT- OCH VILTVÅRD

-35 000

174 000

 

65000

Jakt- och Viltvård (R)

-35 000

174 000

 

 

670

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

-28 000

0

 

67000

Främjande av fiskerinäringen

-28 000

 

 

680

ÅLANDS TEKNOLOGICENTRUM

-138 000

54 000

 

68000

Ålands teknologicentrum

-138 000

54 000

 

Avdelning 7

 

 

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-21 275 000

1 134 000

 

 

700

ALLMÄN FÖRVALTNING

-1 348 000

60 000

 

70010

Trafikavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-1 348 000

60 000

 

 

710

PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET

-75 000

0

 

71000

Planläggnings- och byggnadsväsendet, verksamhet

-75 000

 

 

720

ELSÄKERHET OCH ENERGI

-26 000

65 000

 

72000

Elsäkerhet och energi

-26 000

65 000

 

 

740

ÅLANDSTRAFIKEN

-405 000

0

 

74000

Ålandstrafiken, verksamhet

-405 000

 

 

745

OLJESKYDD

-165 000

0

 

74500

Oljeskydd

-165 000

 

 

750

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

-15 897 000

1 000 000

 

75010

Upphandling av sjötrafik

-14 895 000

1 000 000

 

75030

Upphandling av linfärjetrafik

-1 002 000

 

 

760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

-3 359 000

9 000

 

76010

Utgifter för drift och underhåll av vägar

-2 500 000

 

76030

Utgifter för underhåll av farleder och fiskefyrar

-200 000

 

76050

Utgifter för drift och underhåll av färjfästen, bryggor, broar, hamnar och byggnader

-659 000

9 000

 

 

8

FRISTÅENDE ENHETER

-22 014 000

29 490 000

 

 

830

FASTIGHETSBYRÅN

-9 088 000

18 067 000

 

83000

Fastighetsbyrån, verksamhet

-9 088 000

18 067 000

 

 

856

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

-986 000

684 000

 

85600

Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet

-986 000

684 000

 

 

865

ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP

-985 000

84 000

 

86500

Ålands fiskodling, Guttorp, verksamhet

-985 000

84 000

 

 

871

REDERIVERKSAMHET

-7 332 000

7 032 000

 

87100

Rederienheten, verksamhet

-7 332 000

7 032 000

 

 

 

 

 

 

872

VÄGUNDERHÅLLSVERKSAMHET

-2 750 000

2 750 000

 

87200

Vägunderhållsenheten, verksamhet

-2 750 000

2 750 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

873

VERKSTAD OCH LAGER

-873 000

873 000

 

87300

Verkstad och lager, verksamhet

-873 000

873 000

 

 

8

MYNDIGHETER

-128 004 000

10 895 000

 

 

820

ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ

-833 000

287 000

 

82000

Ålands statistik- och utredningsbyrå, verksamhet

-833 000

287 000

 

 

822

DATAINSPEKTIONEN

-121 000

0

 

82200

Datainspektionen, verksamhet

-121 000

 

 

823

ELMARKNADSTILLSYNSMYNDIGHETEN

-30 000

0

 

82300

Elmarknadstillsynsmyndigheten, verksamhet

-30 000

 

 

825

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

-6 557 000

410 000

 

82500

Ålands polismyndighet, verksamhet

-6 557 000

410 000

 

 

826

ÅLANDS OMBUDSMANNAMYNDIGHET

-252 000

43 000

 

82600

Ålands ombudsmannamyndighet, verksamhet

-252 000

43 000

 

 

840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

-83 119 000

6 800 000

 

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

-83 119 000

6 800 000

 

 

848

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

-2 994 000

960 000

 

84810

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet

-2 134 000

600 000

 

84820

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium, verksamhet

-860 000

360 000

 

 

850

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

-6 254 000

409 000

 

85000

Högskolan på Åland

-6 254 000

409 000

 

 

851

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

-1 645 000

118 000

 

85100

Ålands folkhögskola, verksamhet

-1 645 000

118 000

 

 

852

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

-1 128 000

80 000

 

85200

Ålands musikinstitut, verksamhet

-1 128 000

80 000

 

 

855

ÅLANDS GYMNASIUM

-22 011 000

507 000

 

85500

Ålands gymnasium, verksamhet

-22 011 000

507 000

 

 

 

 

 

 

860

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIE-

 

SERVICEMYNDIGHET

-1 856 000

1 000

 

86000

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, verksamhet

-1 400 000

1 000

 

86050

Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd

-456 000

 

 

 

 

 

 

 

870

MOTORFORDONSBYRÅN

-1 204 000

1 280 000

 

87000

Motorfordonsbyrån, verksamhet

-1 204 000

1 280 000

 

 

 

Verksamhet sammanlagt

-230 747 000

63 816 000

 

 

 

ÖVERFÖRINGAR

 

 

Avdelning 1

 

 

100

LAGTINGET

-255 000

0

 

 

112

LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER

-255 000

0

 

11290

Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål

-255 000

 

 

Avdelning 2

 

 

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

-2 306 000

160 000

 

 

225

FRÄMJANDE AV INTEGRATION

0

0

 

22500

Främjande av integration

0

 

 

230

LAGTINGSVAL

-13 000

0

 

23000

Lagtingsval

-13 000

 

 

232

UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET

-160 000

160 000

 

23200

Understödjande av politisk verksamhet och politisk information

-160 000

160 000

 

 

240

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

-120 000

0

 

24010

Landskapsandelar enligt landskapslagen om brand- och räddningsväsendet

-120 000

 

 

270

RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

-2 013 000

0

 

27000

Radio- och TV-verksamhet

-2 013 000

 

 

 

 

 

 

Avdelning 3

 

 

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-15 840 000

3 989 000

 

 

330

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

-6 070 000

3 789 000

 

33000

Allmänna stöd till kommunerna (F)

-6 070 000

3 789 000

 

 

340

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

-200 000

200 000

 

34000

Särskilda stöd och lån

-200 000

200 000

 

34002

Bidrag för byggande av likströmsförbindelse till riket (R)

0

0

 

 

350

PENNINGAUTOMATMEDEL

-9 570 000

0

 

35000

Penningautomatmedel (R)

-9 570 000

 

 

Avdelning 4

 

 

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖR-

 

VALTNINGSOMRÅDE

-35 118 000

0

 

 

410

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

-10 665 000

0

 

41010

Övriga sociala uppgifter, överföringar (F)

-10 665 000

 

 

415

AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER

-20 700 000

0

 

41500

Understöd för kommunernas sociala tjänster (F)

-20 700 000

 

 

420

ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

-30 000

0

 

42000

Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter

-30 000

 

 

440

NATURVÅRD

-3 000

0

 

44000

Naturvård

-3 000

 

 

445

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL OCH MILJÖVERKSAMHET

-3 710 000

0

 

44510

Penningautomatmedel för social verksamhet  (R)

-3 260 000

 

44520

Penningautomatmedel för miljöverksamhet (R)

-450 000

 

 

450

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

-10 000

0

 

45000

Vattenförsörjning och vattenvård

-10 000

 

 

460

AVFALLSHANTERING

0

0

 

46000

Avfallshantering

0

 

 

 

 

 

 

Avdelning 5

 

 

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNING -

 

ENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-24 952 000

50 000

 

 

502

STUDIESTÖD

-7 450 000

50 000

 

50200

Studiestöd

-7 450 000

50 000

 

 

505

BIBLIOTEKS- OCH ARKIVVERKSAMHETEN

-636 000

0

 

50510

Understöd för kommunala bibliotek, författare och översättare (F)

-636 000

 

 

510

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

-1 053 000

0

 

51000

Ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet

-1 053 000

 

 

515

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMS-

 

ARBETE OCH IDROTT

-1 910 000

0

 

51500

Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott (R)

-1 910 000

 

 

516

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

-1 593 000

0

 

51600

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R)

-1 593 000

 

 

520

GRUNDSKOLEVÄSENDET

-12 310 000

0

 

52000

Grundskoleväsendet (F)

-12 310 000

 

 

560

EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN

0

0

 

56000

Europeiska Unionen - Socialfonden

0

0

 

 

Avdelning 6

 

 

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-13 294 000

4 217 000

 

 

610

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

-1 507 000

0

 

61000

Näringslivets främjande (R)

-1 507 000

 

 

615

FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION

-440 000

0

 

61500

Främjande av livsmedelsproduktion

-100 000

 

61550

Avbytarservice

-340 000

 

 

621

EUROPEISKA UNIONEN - ERUF OCH ESF, 2014 - 2020

-1 428 000

714 000

 

62100

Europeiska Unionen - ERUF och ESF, 2014 - 2020 (R-EU)

-1 428 000

714 000

 

 

 

 

 

 

623

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR

 

LANDSBYGDENS UTVECKLING, EJFLU, 2014 - 2020

-8 576 000

3 018 000

 

62300

Europeiska Unionen - EJFLU, 2014 - 2020 (R-EU)

-8 407 000

3 018 000

 

62390

Leaderfinansiering med penningautomatmedel (R-EU)

-169 000

 

 

625

EUROPEISKA UNIONEN - EUROPEISKA HAVS-

 

OCH FISKERI FONDEN, EHFF, 2014 - 2020

-970 000

485 000

 

62500

Europeiska Unionen - EHFF, 2014 - 2020 (R-EU)

-970 000

485 000

 

 

631

EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN, 2007 - 2013

0

0

 

63100

Europeiska Unionen - ERUF, 2007 - 2013 (R)

0

0

 

 

633

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR

 

LANDSBYGDENS UTVECKLING, 2007 - 2013

0

0

 

63310

Europeiska Unionen - EJFLU, 2007 - 2013 (R)

0

0

 

 

635

EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM

 

FÖR FISKERI SEKTORN, 2007 - 2013

0

0

 

63500

Europeiska Unionen - EFF, 2007 - 2013 (R)

0

0

 

 

640

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

-183 000

0

 

64000

Främjande av skogsbruket (R)

-183 000

 

 

650

JAKT- OCH VILTVÅRD

-89 000

0

 

65000

Jakt- och viltvård (R)

-89 000

 

 

670

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

-101 000

0

 

67000

Främjande av fiskerinäringen

-101 000

 

 

Avdelning 7

 

 

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-3 953 000

0

 

 

715

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

-345 000

0

 

71500

Främjande av bostadsproduktion (R)

-145 000

 

71510

Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)

-200 000

 

 

747

ÖVRIG TRAFIK

-3 292 000

0

 

74700

Understöd för övrig trafik

-3 292 000

 

 

751

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

-316 000

0

 

75100

Understöd för varutransporter i skärgården

-316 000

 

 

760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

0

0

 

76000

Landskapsunderstöd för byggande och förbättrande av kommunalvägar

0

 

 

8

MYNDIGHETER

-4 558 000

0

 

 

850

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

-84 000

0

 

85000

Högskolan på Åland

-84 000

 

 

860

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

-4 474 000

0

 

86050

Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd

-4 474 000

 

 

ÅTERFÖRDA ANSLAG

100 000

0

 

 

889

ÅTERFÖRDA ANSLAG

100 000

0

 

88900

Återförda anslag

100 000

 

 

 

Överföringar sammanlagt

-100 176 000

8 416 000

 

 

 

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER

 

 

Avdelning 9

 

 

890

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER

-12 385 000

262 948 000

 

 

890

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

0

239 348 000

 

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

239 348 000

 

 

892

FINANSIELLA POSTER

-225 000

23 600 000

 

89200

Finansiella poster

-225 000

2 900 000

 

89250

Avkastning av Ålands penningautomatförenings verksamhet

20 700 000

 

 

893

AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

-11 860 000

0

 

89300

Av- och nedskrivningar (F)

-11 860 000

 

 

894

RESERVER OCH FONDER

-300 000

0

 

89410

Löneutjämningsreservering

-300 000

 

 

 

 

 

 

89450

Reservering av penningautomatmedel

0

 

 

 

 

Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter sammanlagt

-12 385 000

262 948 000

 

 

 

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR

 

 

Avdelning 3

 

 

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-2 982 000

2 720 000

 

 

9340

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

-1 372 000

2 720 000

 

934000

Övriga finansinvesteringar (R)

-1 250 000

 

934080

Övriga lån (F)

-122 000

2 720 000

 

 

9350

PENNINGAUTOMATMEDEL

-1 610 000

0

 

935010

Lån ur penningautomatmedel (R)

-1 610 000

 

 

Avdelning 4

 

 

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖR-

 

VALTNINGSOMRÅDE

0

0

 

 

9440

NATURVÅRD

0

0

 

944000

Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R)

0

 

 

Avdelning 5

 

 

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNING-

 

ENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-490 000

0

 

 

9516

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

0

0

 

951600

Utbyggnad av Ålands sjöfartsmuseum (R)

0

 

 

9530

UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN

-470 000

0

 

953000

Investeringar i skolfartyg (R)

-470 000

 

 

9540

MUSEIBYRÅN

-20 000

0

 

954000

Konstinvesteringar (R)

-20 000

 

954010

Museibyråns övriga investeringar (R)

0

 

 

 

 

 

 

Avdelning 6

 

 

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

0

0

 

 

9640

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

0

0

 

964000

Förhandsfinansiering, övriga lån och investeringar för skogsbruket (R)

0

 

 

Avdelning 7

 

 

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-15 280 000

0

 

 

9745

OLJESKYDD

0

0

 

974500

Oljeskyddsinvesteringar (R)

0

 

 

9750

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

-6 200 000

0

 

975000

Fartygs- och färjinvesteringar (R)

-6 200 000

 

 

9760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

-9 080 000

0

 

976000

Infrastrukturinvesteringar (R)

-9 080 000

 

 

8

FRISTÅENDE ENHETER

-1 200 000

0

 

 

9830

FASTIGHETSBYRÅN

-1 200 000

0

 

983000

Ombyggnader och renoveringar (R)

-1 200 000

 

 

8

MYNDIGHETER

-5 510 000

0

 

 

9840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

-5 400 000

0

 

984000

Hälso- och sjukvårdsinvesteringar (R)

-3 400 000

 

984100

Byggande av geriatrisk klinik med penningautomatmedel (R)

-2 000 000

 

 

 

 

 

 

9850

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

-110 000

0

 

985000

Investeringsutgifter (R)

-110 000

 

 

 

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar sammanlagt

-25 462 000

2 720 000

 

 

 

 

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-368 770 000

337 900 000

 

 

 

     Mariehamn den 19 december 2014

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman