Lagtingets beslut 44/2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 44/2016

 

Datum

Ärende

 

2016-11-23

LF 24/2015-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 19 § landskapslagen om landskapets finansförvaltning

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 19 § 3 mom. landskapslagen (2012:69) om landskapets finansförvaltning, sådant det lyder i landskapslagen 2013/30, som följer:

 

19 §

Landskapets årsredovisning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Årsredovisningen fastställs av landskapsregeringen före utgången av påföljande mars månad och ställs samtidigt till Landskapsrevisionens förfogande. Årsredovisningen överlämnas tillsammans med revisionsberättelsen till lagtinget före utgången av april månad.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den        och tillämpas första gången vid fastställande och överlämnade av årsredovisningen för finansåret 2016.

 

__________________

 

 

    

 

 

     Mariehamn den 23 november 2016

 

 

 

Johan Ehn

talman

 

Veronica Thörnroos

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman