Lagtingets beslut 59/2018

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 59/2018

 

Datum

Ärende

 

2018-12-03

BF 5/2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Andra tilläggsbudget för landskapet Åland år 2018

 

     Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående andra tilläggsbudget för landskapet Åland för år 2018.

    

Anslag

Inkomster

 tb 2018

 tb 2018

VERKSAMHET

Avdelning 2

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

-44 000

28 000

210

REGERINGSKANSLIET

-15 000

0

21010

Regeringskansliet, verksamhet

-15 000

0

225

FRÄMJANDE AV INTEGRATION

-28 000

28 000

22500

Främjande av integration

-28 000

28 000

280

LAGBEREDNINGEN

-1 000

0

28010

Lagberedningen, verksamhet

-1 000

0

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

1 057 000

0

300

ALLMÄN FÖRVALTNING

-8 000

0

30010

Finansavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-8 000

0

390

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

1 065 000

0

39050

Förändring av semesterlöneskuld och andra bokförings

mässiga korrigeringar (F)

1 065 000

0

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

 

OMRÅDE

-43 000

0

400

ALLMÄN FÖRVALTNING

-13 000

0

40010

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning,

verksamhet

-13 000

0

 

 

 

 

430

ALLMÄN MILJÖVÅRD

-30 000

0

43000

Allmän miljövård, verksamhet

-30 000

0

Avdelning 5

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS

 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-18 000

0

500

ALLMÄN FÖRVALTNING

-43 000

0

50010

Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-43 000

0

515

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE

 

OCH IDROTT

25 000

0

51500

Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott (R)

25 000

0

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-7 000

0

600

ALLMÄN FÖRVALTNING

-7 000

0

60010

Näringsavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-7 000

0

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-69 000

0

720

ELSÄKERHET OCH ENERGI

-60 000

0

72030

Samhällsteknikutveckling

-60 000

0

740

ÅLANDSTRAFIKEN

-9 000

0

74000

Ålandstrafiken, verksamhet

-9 000

0

80 - 88

FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

-969 000

-146 000

820

ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ

-41 000

0

82000

Ålands statistik- och utredningsbyrå, verksamhet

-41 000

0

825

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

-408 000

0

82500

Ålands polismyndighet, verksamhet

-408 000

0

840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

-200 000

0

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

-200 000

0

848

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

-63 000

0

84810

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet

-45 000

0

84820

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium, verksamhet

-18 000

0

850

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

-38 000

0

85000

Högskolan på Åland

-38 000

0

851

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

-15 000

0

85100

Ålands folkhögskola, verksamhet

-15 000

0

852

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

-27 000

0

85200

Ålands musikinstitut, verksamhet

-27 000

0

855

ÅLANDS GYMNASIUM

-89 000

0

85500

Ålands gymnasium, verksamhet

-89 000

0

856

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

0

-146 000

85600

Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet

0

-146 000

860

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE-

MYNDIGHET

-61 000

0

86000

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten,

verksamhet

-61 000

0

865

ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP

-12 000

0

86500

Ålands fiskodling, Guttorp, verksamhet

-12 000

0

870

FORDONSMYNDIGHETEN

-15 000

0

87000

Fordonsmyndigheten, verksamhet

-15 000

0

Verksamhet sammanlagt

-93 000

-118 000

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 2

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

0

0

240

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

0

0

24010

Landskapsstöd för materielanskaffningar (R)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

 

OMRÅDE

-261 000

0

410

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

-261 000

0

41010

Övriga sociala uppgifter, överföringar (F)

-261 000

0

460

CIRKULÄR EKONOMI

0

0

46000

Cirkulär ekonomi (R)

0

0

Avdelning 5

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS

 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-25 000

0

515

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE

 

OCH IDROTT

-25 000

0

51500

Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott (R)

-25 000

0

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

0

0

615

FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION

0

0

61500

Främjande av livsmedelsproduktion (R)

0

0

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

0

0

720

ELSÄKERHET OCH ENERGI

0

0

72010

Främjande av hållbar energiomställning (RF)

0

0

Överföringar sammanlagt

-286 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER

890

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

0

260 000

894

RESERVER OCH FONDER

0

260 000

89420

Testamentsmedel

260 000

Skattefinansiering, finansiella poster och

resultaträkningsposter sammanlagt

0

260 000

9

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR

 

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-21 000

0

9340

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

-21 000

0

934000

Övriga finansinvesteringar (R)

-21 000

0

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

sammanlagt

-21 000

0

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-400 000

142 000

 

 

     Mariehamn den 3 december 2018

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

talman

 

 

Veronica Thörnroos

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson

vicetalman