Lagtingets beslut 65/2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 65/2020

 

Datum

Ärende

 

2020-09-14

LF 26/2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas ett nytt 6 mom. till 1 § landskapslagen (2007:29) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn som följer:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Denna lag ska även tillämpas på den som tillträder en anställning som rektor, lärare eller timlärare vid en grundskola på Åland (grundskolelärare). Det som bestäms om landskapets anställda i lagen ska tillämpas på grundskolelärare. Den pensionsgrundande lönen för grundskoleanställda bestäms utgående från det kommunala tjänstekollektivavtalet.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 14 september 2020

 

 

 

Roger Nordlund 

Talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Bert Häggblom

vicetalman